Archív rubriky Materiály pre učiteľov

Materiály pre učiteľov 1. štvrťrok 2013


Stvorenie
(1. štvrťrok 2013, formát DOC, cca 15kB)

    materiály pre učiteľov
1. Ježiš – Stvoriteľ neba a zeme otázky doplnky
2. Stvorenie: Formovanie sveta otázky doplnky
3. Dokončenie stvorenia otázky doplnky
4. Stvorenie a Biblia otázky doplnky
5. Stvorenie a morálka otázky doplnky
6. Stvorenie a pád otázky doplnky
7. V zrkadle, v záhade otázky doplnky
8. Ježiš – Darca a Udržiavateľ otázky doplnky
9. Manželstvo: Dar z raja otázky doplnky
10. Správcovstvo a životné prostredie otázky doplnky
11. Sobota: Dar z raja otázky doplnky
12. Stvorenie a evanjelium otázky doplnky
13. Nové stvorenie otázky doplnky

Materiály pre učiteľov 4. štvrťrok 2012


Rast v Kristovi
(4. štvrťrok 2012, formát DOC, cca 15kB)

V rámci témat 5. a 6. lekce vám chceme touto cestou nabídnout podrobnější zpracování věroučného bodu Církve adventistů s.d., který nese název „RŮST V KRISTU“. Materiál po překladu ještě neprošel finální jazykovou úpravou.

    materiály pre učiteľov
1. Veľký spor – základ otázky doplnky
2. Boh, ktorý sa nám zjavuje otázky doplnky
3. Človek – dielo Božích rúk otázky doplnky
4. Spasenie – jediné riešenie otázky doplnky
5. Rast v Kristovi otázky doplnky
6. Víťazstvo nad zlými silami otázky doplnky
7. Výzbroj na dosiahnutie víťazstva otázky doplnky
8. Cirkev – v službách ľudstvu otázky doplnky
9. Cirkev – obrady a rituály otázky doplnky
10. Zákon a evanjelium otázky doplnky
11. Kresťanský život otázky doplnky
12. Posledné veci – Ježiš a spasení otázky doplnky
13. Keď bude všetko nové otázky

Materiály pre učiteľov 3. štvrťrok 2012


Listy o nádeji
(3. štvrťrok 2012, formát DOC, cca 15kB)

    materiály pre učiteľov
1. Evanjelium prichádza do Tesaloniky doplnky
2. Budovanie vzťahov otázky doplnky
3. Tesalonika v dobe apoštola Pavla otázky doplnky
4. Radosť a vďačnosť otázky doplnky
5. Príklad apoštolov doplnky
6. Skutoční priatelia otázky doplnky
7. Život v čistote a svätosti doplnky
8. Mŕtvi v Kristovi doplnky
9. Posledné udalosti doplnky
10. Život v cirkvi otázky doplnky
11. Zasľúbenie prenasledovaným otázky
12. Antikrist otázky doplnky
13. Verná cirkev otázky doplnky

Materiály pre učiteľov 2. štvrťrok 2012


Evanjelizácia a svedectvo
(2. štvrťrok 2012, formát DOC, cca 15kB)

    materiály pre učiteľov
1. Čo je to evanjelizácia a svedectvo? otázky doplnky
2. Služba každého z nás otázky doplnky
3. Duchovné dary otázky doplnky
4. Evanjelizácia a svedectvo ako životný štýl otázky doplnky
5. Evanjelizácia krok za krokom otázky doplnky
6. Osobná evanjelizácia a svedectvo otázky doplnky
7. Spoločná evanjelizácia otázky doplnky
8. Príprava na evanjelizáciu a svedectvo otázky doplnky
9. Vyslaní do služby otázky doplnky
10. Láskyplná odozva otázky doplnky
11. Podávanie správ a svedectiev cirkvi otázky doplnky
12. Hodnotenie evanjelizácie otázky
13. Trvalá služba

Materiály pre učiteľov 1. štvrťrok 2012


Záblesky Boha
(1. štvrťrok 2012, formát DOC, cca 15kB)

    materiály pre učiteľov
1. Trojjediný Boh doplnky
2. Na počiatku otázky doplnky
3. Boh ako Vykupiteľ otázky doplnky
4. Boh milosti a súdu otázky doplnky
5. Božia svätosť otázky doplnky
6. Boh zákonodarca otázky doplnky
7. Boh soboty otázky doplnky
8. Boh a príroda otázky doplnky
9. Boh – vládca dejín otázky doplnky
10. Boh, ktorý počúva otázky doplnky
11. Boh ako umelec otázky doplnky
12. Boh lásky otázky doplnky
13. Boh nádeje otázky

Plagát A4 (PDF) a Plagát A3 (PDF), ktorý môžete použiť ako pozvánku na štúdium sobotnej školy (verzia CZ).

Ako doplnkový materiál pre štúdium tém tohoto štvrťroku je možné použiť prednášky manželov Davidsonových, autorov týchto lekcií, ktorí v lete 2011 prednášali v rámci Biblického týždňa. Viac informácií o prednáškach a možnosť objednať záznam v e-shope Štúdia NÁDEJ.

Materiály pre učiteľov 4. štvrťrok 2011


List Galaťanom
(4. štvrťrok 2011, formát DOC, cca 15kB)

    materiály pre učiteľov
1. Pavol – apoštol pohanov otázky doplnky
2. Pavlova autorita a evanjelium otázky doplnky
3. Jednota evanjelia otázky doplnky
4. Ospravedlnenie jedine vierou v Ježiša otázky doplnky
5. Starozmluvná viera otázky doplnky
6. Prvenstvo zasľúbenia otázky doplnky
7. Cesta viery otázky doplnky
8. Z otrokov dedičia otázky doplnky
9. Pavlova pastorálna výzva otázky doplnky
10. Dve zmluvy otázky doplnky
11. Sloboda v Kristovi otázky doplnky
12. Žiť podľa Ducha otázky doplnky
13. Evanjelium a cirkev otázky
14. Chváliť sa krížom otázky

Materiály pre učiteľov 3. štvrťrok 2011


Uctievanie
(3. štvrťrok 2011, formát DOC, cca 15kB)

    materiály pre učiteľov
1. Bohoslužba v Genezis: Dva druhy bohoslužby otázky doplnky
2. Bohoslužba a Exodus: Kto je Boh? otázky
3. Sobota a bohoslužba otázky doplnky
4. Radosť pred Hospodinom: svätyňa a bohoslužba otázky doplnky
5. Šťastný si, ó, Izrael! otázky doplnky
6. Bohoslužba, pieseň a oslava otázky doplnky
7. Bohoslužba v žalmoch otázky doplnky
8. Prispôsobovanie sa, kompromisy a kríza v bohoslužbe otázky doplnky
9. Proroci a bohoslužba otázky
10. Bohoslužba: zo zajatia k obnove otázky
11. V Duchu a v pravde otázky
12. Bohoslužba v ranej cirkvi otázky
13. Bohoslužba v knihe Zjavenie otázky

Materiály pre učiteľov 2. štvrťrok 2011


Šaty z Biblie
(2. štvrťrok 2011, formát DOC, cca 15kB)

    materiály pre učiteľov
1. Plášť utkaný na nebeských krosnách otázky materiál
2. Skvostné rúcho dokonalosti otázky materiál
3. Rúcho neviny otázky materiál
4. Pestrofarebný plášť otázky mat.+otázkyCZ
5. Kňazské rúcho milosti otázky mat.+otázkyCZ
6. Eliášov a Elizeov plášť otázky materiál
7. Ukrytí v tôni jeho krídel otázky materiál
8. Slávnostné šaty otázky mat.+otázkyCZ
9. Špinavé služobné rúcho otázky
10. Nové šaty pre márnotratného syna otázky otázkyCZ
11. Svadobné šaty otázky otázkyCZ
12. Ježiš a symbolika šiat v evanjeliách otázky otázkyCZ
13. Oblečte sa v Pána Ježiša Krista otázky mat.+otázkyCZ

Materiály pre učiteľov 1. štvrťrok 2011

Biblia a emócie
(1. štvrťrok 2011, formát DOC, cca 15kB)

    materiály pre učiteľov
1. Emócie materiál
2. Božie opatrenie proti strachu materiál
3. Stres materiál
4. Vzťahy materiál
5. Vina otázky materiál
6. Pozitívne myslenie otázky materiál
7. Nádej proti depresii otázky materiál
8. Vytrvalosť a trpezlivosť otázky material
9. Vedomie vlastnej hodnoty otázky materiál
10. Žiarlivosť otázky materiál
11. Sloboda od závislostí otázky materiál
12. Príroda ako zdroj zdravia otázky materiál
13. Spoločenstvo s Ježišom otázky materiál

Materiály pre učiteľov 4. štvrťrok 2010

Menej známe postavy Starej zmluvy
(4. štvrťrok 2010, formát DOC, cca 15kB)

    materiály pre učiteľov
1. Ako čítať biblické príbehy otázky materiál
2. Káleb – život v očakávaní otázky materiál
3. Anna – kto vlastne som? otázky materiál
4. Jonatán – skromný hrdina otázky materiál
5. Abigajil – ako sa nestať obeťou okolností otázky materiál
6. Uriáš – viera cudzinca otázky materiál
7. Ebjatár – kňaz otázky materiál
8. Joáb – slaboch pri moci otázky materiál
9. Ricpa – vplyv vernosti otázky materiál
10. Boží muž – poslušnosť nie je len jedna z možností otázky materiál
11. Vdova zo Sarepty – krok viery otázky materiál
12. Géchazi – nevyužitá životná šanca otázky materiál
13. Báruch – píše, aj keď sa mu pod nohami rúca svet