Jeremiáš
(4. štvrťrok 2015, formát DOC, cca 15kB)

    materiály pre učiteľov
1. Jeremiášovo prorocké povolanie otázky doplnky
2. Vnútorná a vonkajšia kríza otázky doplnky
3. Posledných päť judských kráľov otázky doplnky
4. Keď milujúci Boh trestá otázky doplnky
5. Hospodinovo slovo je v mojom srdci ako horiaci oheň otázky doplnky
6. Symbolické činy otázky doplnky
7. Pokračovanie krízy otázky doplnky
8. Joziášove reformy otázky doplnky
9. Jeremiášovo jarmo otázky doplnky
10. Zničenie Jeruzalema otázky doplnky
11. Nová zmluva otázky doplnky
12. Späť do Egypta otázky
13. Poučenie z Jeremiáša otázky