SOBOTNÁ ŠKOLA JE… dlhoročná celosvetová aktivita Cirkvi adventistov s. d., ktorá dáva príležitosť k tomu, aby milióny ľudí všetkých vekových kategórií mohli v kresťanskom spoločenstve každé sobotné dopoludnie byť spolu a učiť sa o Ježišovi Kristovi, študovať Bibliu a lepšie spoznávať jeden druhého i svet, v ktorom žijú. V súčasnosti sa odhaduje, že sa každý týždeň do sobotnej školy zapája viac ako 14 miliónov ľudí na celom svete.

SOBOTNÁ ŠKOLA MÁ… štyri základné ciele, na ktoré sa zameriava a ku ktorým chce viesť všetkých účastníkov.

  • Štúdium Biblie
  • Budovanie priateľstva a dobrých vzťahov
  • Delenie sa o kresťanskú vieru s okolím
  • Podpora svetovej misijnej práce