Zbierka

Vážení a milí,

otevřeli jsme společně první úkoly sobotní školy nového roku 2018. Každý z nás prožil ten uplynulý jiným způsobem. Pro některé to byl rok vynikající, a jiní lidé by ho nejraději škrtli ze svého života. V jednom se však shodneme, byl to čas, kdy každému z nás Hospodin pomáhal. Podle možností nám dával život, zdraví i potřebné prostředky k životu. Pro každého z nás je určitě důležité i společenství církve a já bych Vám všem chtěl poděkovat za podporu, kterou jste církvi věnovali. Mnoho lidí dává v současné době své dar y i v nedostatku. O to více je třeba hledat, jak s dar y rozumně naložit. Část z nich slouží na podporu vlastního života církevní rodiny a část darů slouží společnosti kolem nás. Část financí věnujeme na podporu misijních projektů, část pro práci s dětmi a mládeží, pokoušíme se také sloužit v oblasti sociálních služeb.

Finance jsou jistě důležité a někdy jsou v životě lidí až na prvním místě, ale je dobré pamatovat na to, že všechno v našem životě závisí na Boží milosti. Proto si dovolím, kromě poděkování Vám dárcům za Vaše dary, poděkovat Pánu Bohu za vše dobré, co pro nás dělá, i za jeho každodenní podporu v našich obyčejných lidských životech.

Církev adventistů sedmého dne financuje většinu svých projektů z vlastních zdrojů prostřednictvím různých sbírek, které mají určitý systém. Každou sobotu proběhnou v našich shromážděních sbírky dvě. Jedna je určena na provoz místního sboru a druhá na podporu různých celosvětových misijních projektů.

Plán tematických sobot, týdnů a sbírek v roce 2018 obsahuje témata jednotlivých sobot, která lze využít při plánování bohoslužeb v tomto roce. Každou sobotu, většinou v rámci sobotní školy, máme sbírku pro potřeby celosvětové misie.

Všem dárcům bych chtěl poděkovat za jejich ochotu podporovat práci církve v naší zemi i v prostoru světa kolem nás.

Marek Škrla, hospodář Česko-Slovenské unie

Bližšie informácie o projektoch, ktoré sú týmito zbierkami financované, nájdete v rubrike »Misijné videá«