Zdieľanie viery

Ďalším aspektom sobotnej školy je delenie sa o vieru s druhými praktickým spôsobom, ktorý môže obohatiť spoločnosť, v ktorej žijeme. Mnohé triedy sobotnej školy sa snažia prakticky pomáhať ľuďom, ktorí žijú v okolí.

Možností, ako obohatiť život druhých praktickým prejavom kresťanskej viery, je obrovské množstvo. Snáď len niekoľko nápadov pre inšpiráciu:

  • Zapojenie sa do dobrovoľníckej práce v obci
  • Zorganizovanie pravidelných návštev v domove dôchodcov, alebo v nemocnici
  • Aktívna podpora humanitárnych projektov
  • Pravidelné stretnutia s modlitbami za trpiacich, za mesto a jeho predstaviteľov a pod.
  • Ponuka spoločného poznávania Biblie pre susedov a známych