Učeníctvo
(1. štvrťrok 2014, formát DOC, cca 15kB)

    materiály pre učiteľov
1. Učeníctvo a Písmo otázky doplnky
2. Podobenstvá, prirovnania a metafory otázky doplnky
3. Učeníci a modlitba otázky doplnky
4. Výchova detí otázky doplnky
5. Učeníci a chorí ľudia otázky doplnky
6. Učeníci a spoločnosť otázky doplnky
7. Ježiš a ľudia na okraji spoločnosti otázky doplnky
8. Bohatí a slávni otázky doplnky
9. Získavanie učeníkov medzi tými, ktorí majú moc a vplyv otázky doplnky
10. Choďte a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch otázky doplnky
11. Predpoklady a vlastnosti Kristových nasledovníkov otázky doplnky
12. Žatva je veľká, robotníkov málo otázky doplnky
13. Vezmi svoj kríž a nasleduj ma otázky doplnky