Archív rubriky Materiály pre učiteľov

Materiály pre učiteľov 1. štvrťrok 2023

V službe Majstra – až do jeho príchodu
(1. štvrťrok 2023, formát DOC)

    materiály pre učiteľov
1. Súčasť Božej rodiny otázky doplnky
2. Božie zmluvy s nami otázky doplnky
3. Desiatky otázky doplnky
4. Dary a dávanie otázky doplnky
5. Ako zaobchádzať s dlhom otázky doplnky
6. „Zhromažďujte si poklady v nebi“ otázky doplnky
7. Jednému z týchto mojich najmenších. otázky doplnky
8. Plánovanie úspechu otázky doplnky
9. Nebezpečenstvo chamtivosti a žiadostivosti otázky doplnky
10. Dávať späť otázky doplnky
11. Správcovstvo v ťažkých časoch otázky doplnky
12. Odmena za vernosť otázky doplnky

Materiály pre učiteľov 4. štvrťrok 2022

Večný život
(4. štvrťrok 2022, formát DOC)

    materiály pre učiteľov
1. Vzbura v dokonalom vesmíre otázky doplnky
2. Smrť v hriešnom svete otázky doplnky
3. Ľudská prirodzenosť v Starej zmluve otázky doplnky
4. Starozmluvná nádej otázky doplnky
5. Vzkriesenie pred krížom otázky doplnky
6. Zomrel za nás otázky doplnky
7. Kristovo víťazstvo nad smrťou otázky doplnky
8. Novozmluvná nádej otázky doplnky
9. Zdanlivo protirečivé texty otázky doplnky
10. Pekelný oheň otázky doplnky
11. Zvody na konci časov otázky doplnky
12. Na pevnom biblickom základe otázky doplnky
13. Priebeh súdu otázky doplnky
14. „Hľa, všetko tvorím nové.“ otázky doplnky

Materiály pre učiteľov 3. štvrťrok 2022

Trpieť s Kristom
(3. štvrťrok 2022, formát DOC)

    materiály pre učiteľov
1. Ľudské trápenie a Dobrý Pastier otázky doplnky
2. Prichádzajúce utrpenia otázky doplnky
3. Vtáčia klietka otázky doplnky
4. Tvár Zlatníka otázky doplnky
5. V ohni skúšky otázky doplnky
6. Zápasiť z celej sily otázky doplnky
7. Nezničiteľná nádej otázky doplnky
8. Vidieť Neviditeľného otázky doplnky
9. Život naplnený chválou otázky doplnky
10. Pokora a tichosť v skúškach otázky doplnky
11. Trpezlivosť v skúškach otázky doplnky
12. Zomrieť ako pšeničné zrnko otázky doplnky
13. Kristova skúška ohňom otázky doplnky

Materiály pre učiteľov 2. štvrťrok 2022

Genezis
(2. štvrťrok 2022, formát PDF, DOC)

    materiály pre učiteľov
1. Stvorenie otázky doplnky
2. Pád do hriechu otázky doplnky
3. Kain a jeho odkaz otázky doplnky
4. Potopa otázky doplnky
5. Národy a Bábel otázky doplnky
6. Abrahámove korene otázky doplnky
7. Zmluva s Abrahámom otázky doplnky
8. Zasľúbenie otázky doplnky
9. Uchvatiteľ Jákob otázky doplnky
10. Jákob – Izrael otázky doplnky
11. Jozef – majster snov otázky doplnky
12. Jozef, princ egyptský otázky doplnky
13. Izrael v Egypte otázky doplnky

Materiály pre učiteľov 1. štvrťrok 2022

So zrakom upretým na Ježiša: Posolstvo Listu Hebrejom
(1. štvrťrok 2022, formát PDF, DOC)

    materiály pre učiteľov
1. List Hebrejom a nám otázky doplnky
2. Ježiš – hlavná postava Listu Hebrejom otázky doplnky
3. Zasľúbený Syn otázky doplnky
4. Ježiš, náš verný brat otázky doplnky
5. Ježiš, Darca odpočinku otázky doplnky
6. Ježiš, verný kňaz otázky doplnky
7. Nádej ako „kotva duše“ otázky doplnky
8. Ježiš – prostredník Novej zmluvy otázky doplnky
9. Ježiš – dokonalá obeť otázky doplnky
10. Ježiš a cesta za oponu otázky doplnky
11. Ježiš – pôvodca a završovateľ našej viery otázky doplnky
12. Prijatie neotrasiteľného kráľovstva otázky doplnky
13. Bratská láska nech trvá otázky doplnky

Materiály pre učiteľov 4. štvrťrok 2021

Deuteronómium: Kniha zmluvy
(4. štvrťrok 2021, formát PDF, DOC)

    materiály pre učiteľov
1. Úvod do knihy Deuteronómium otázky doplnky
2. Mojžišovo podanie dejín otázky doplnky
3. Večná zmluva otázky doplnky
4. „Milovať budeš Hospodina, svojho Boha!“ otázky doplnky
5. Cudzinec v tvojich bránach otázky doplnky
6. Veľký národ vďaka Hospodinovi otázky doplnky
7. Zákon a milosť otázky doplnky
8. Zvoľ si život otázky doplnky
9. Zmeň ich srdcia otázky doplnky
10. Pamätaj a nezabúdaj otázky doplnky
11. Ozveny knihy Deuteronómium v Starej zmluve otázky doplnky
12. Ozveny knihy Deuteronómium v Novej zmluve otázky doplnky
13. Mojžiš a jeho život, smrť a vzkriesenie otázky doplnky

Materiály pre učiteľov 3. štvrťrok 2021

Odpočinok pre unavených
(3. štvrťrok 2021, formát PDF, DOC)

    materiály pre učiteľov
1. Život v pokluse otázky doplnky
2. Putovanie púšťou: nepokoj a nespokojnosť otázky doplnky
3. Korene nespokojnosti a nepokoja otázky doplnky
4. Kráľ Dávid: Cena pokoja otázky doplnky
5. Poďte ku mne otázky doplnky
6. Jozef: pokoj v rodinných vzťahoch otázky doplnky
7. Jozef: Odpustenie a nový pokoj otázky doplnky
8. Choroba a vytúžená úľava otázky doplnky
9. Sobota – rytmus odpočinku otázky doplnky
10. Sobotný odpočinok otázky doplnky
11. List Hebrejom: Zasľúbený odpočinok otázky doplnky
12. Jonáš: Ne(s)pokojný prorok otázky doplnky
13. Dokonalý odpočinok otázky doplnky

Materiály pre učiteľov 2. štvrťrok 2021

Božia večná zmluva
(2. štvrťrok 2021, formát PDF, DOC)

    materiály pre učiteľov
1. Keď sa veci pokazia otázky doplnky
2. Božia zmluva s ľuďmi (prehľad) otázky doplnky
3. Noach – zmluva pre všetky budúce pokolenia otázky doplnky
4. Abrám – večná zmluva otázky doplnky
5. Abrahám – štyri veľké zasľúbenia otázky doplnky
6. Abrahámovo potomstvo otázky doplnky
7. Zmluva na Sinaji otázky doplnky
8. Zmluva na Sinaji a Boží zákon otázky doplnky
9. Znamenie zmluvy otázky doplnky
10. Nová zmluva otázky doplnky
11. Nová zmluva a Božia svätyňa otázky doplnky
12. Božia láska a ľudská viera otázky doplnky
13. Požehnanie novej zmluvy otázky doplnky

Materiály pre učiteľov 1. štvrťrok 2021

Potešujte môj ľud
(1. štvrťrok 2021, formát PDF, DOC)

    materiály pre učiteľov
1. Kríza identity otázky
2. Kríza dôvery k vodcom otázky
3. Keď sa ti rúca svet otázky doplnky
4. Tvrdá škola omylov otázky doplnky
5. Knieža pokoja otázky doplnky
6. Keď sa niekto hrá na Boha otázky doplnky
7. Záchrana pred Asýrčanmi otázky doplnky
8. „Potešujte môj ľud“ otázky doplnky
9. Slúžiť a zachrániť otázky doplnky
10. Obeť pre našu záchranu otázky doplnky
11. Tvorivá láska otázky doplnky
12. Túžba všetkých národov otázky doplnky
13. Nová zem otázky doplnky

Materiály pre učiteľov 4. štvrťrok 2020

V Božej škole
(4. štvrťrok 2020, formát PDF)

    materiály pre učiteľov
1. Božia škola v záhrade Eden otázky
2. Rodina – prvá škola človeka otázky doplnky
3. Zákon – Boží nástroj výchovy otázky doplnky
4. Biblický pohľad na svet otázky doplnky
5. Ježiš ako najväčší Učiteľ otázky doplnky
6. Škola milosti a novej nádeje otázky doplnky
7. Škola uctievania Hospodina otázky doplnky
8. Rast na Boží obraz otázky doplnky
9. Cirkev – Božia škola rastu a poznávania otázky doplnky
10. Kresťan, veda a umenie otázky doplnky
11. Práca ako nástroj rastu otázky doplnky
12. Sobota – praktická škola Božej lásky otázky doplnky
13. Nebo, výchova a večné poznávanie otázky doplnky