Archív rubriky Materiály pre učiteľov

Materiály pre učiteľov 2. štvrťrok 2023

Tri kozmické posolstvá
(2. štvrťrok 2023, formát PDF, DOC)

    materiály pre učiteľov
1. Ježiš víťazí – satan prehráva otázky
2. Rozhodujúca chvíľa otázky
3. Večné evanjelium otázky
4. Bojte sa Boha a vzdajte mu slávu otázky
5. Dobrá správa o súde otázky
6. Hodina Jeho súdu otázky
7. Uctievanie Stvoriteľa otázky
8. Sobota a čas konca otázky
9. Mesto zvané Zmätok otázky
10. Satanove záverečné podvody otázky
11. Božia pečať a znamenie šelmy (I.) otázky
12. Božia pečať a znamenie šelmy (II.) otázky
13. Ožiarení Božou slávou otázky

Materiály pre učiteľov 1. štvrťrok 2023

V službe Majstra – až do jeho príchodu
(1. štvrťrok 2023, formát DOC)

    materiály pre učiteľov
1. Súčasť Božej rodiny otázky
2. Božie zmluvy s nami otázky
3. Desiatky otázky
4. Dary a dávanie otázky
5. Ako zaobchádzať s dlhom otázky
6. „Zhromažďujte si poklady v nebi“ otázky
7. Jednému z týchto mojich najmenších. otázky
8. Plánovanie úspechu otázky
9. Nebezpečenstvo chamtivosti a žiadostivosti otázky
10. Dávať späť otázky
11. Správcovstvo v ťažkých časoch otázky
12. Odmena za vernosť otázky

Materiály pre učiteľov 4. štvrťrok 2022

Večný život
(4. štvrťrok 2022, formát DOC)

    materiály pre učiteľov
1. Vzbura v dokonalom vesmíre otázky
2. Smrť v hriešnom svete otázky
3. Ľudská prirodzenosť v Starej zmluve otázky
4. Starozmluvná nádej otázky
5. Vzkriesenie pred krížom otázky
6. Zomrel za nás otázky
7. Kristovo víťazstvo nad smrťou otázky
8. Novozmluvná nádej otázky
9. Zdanlivo protirečivé texty otázky
10. Pekelný oheň otázky
11. Zvody na konci časov otázky
12. Na pevnom biblickom základe otázky
13. Priebeh súdu otázky
14. „Hľa, všetko tvorím nové.“ otázky

Materiály pre učiteľov 3. štvrťrok 2022

Trpieť s Kristom
(3. štvrťrok 2022, formát DOC)

    materiály pre učiteľov
1. Ľudské trápenie a Dobrý Pastier otázky
2. Prichádzajúce utrpenia otázky
3. Vtáčia klietka otázky
4. Tvár Zlatníka otázky
5. V ohni skúšky otázky
6. Zápasiť z celej sily otázky
7. Nezničiteľná nádej otázky
8. Vidieť Neviditeľného otázky
9. Život naplnený chválou otázky
10. Pokora a tichosť v skúškach otázky
11. Trpezlivosť v skúškach otázky
12. Zomrieť ako pšeničné zrnko otázky
13. Kristova skúška ohňom otázky

Materiály pre učiteľov 2. štvrťrok 2022

Genezis
(2. štvrťrok 2022, formát PDF, DOC)

    materiály pre učiteľov
1. Stvorenie otázky
2. Pád do hriechu otázky
3. Kain a jeho odkaz otázky
4. Potopa otázky
5. Národy a Bábel otázky
6. Abrahámove korene otázky
7. Zmluva s Abrahámom otázky
8. Zasľúbenie otázky
9. Uchvatiteľ Jákob otázky
10. Jákob – Izrael otázky
11. Jozef – majster snov otázky
12. Jozef, princ egyptský otázky
13. Izrael v Egypte otázky

Materiály pre učiteľov 1. štvrťrok 2022

So zrakom upretým na Ježiša: Posolstvo Listu Hebrejom
(1. štvrťrok 2022, formát PDF, DOC)

    materiály pre učiteľov
1. List Hebrejom a nám otázky
2. Ježiš – hlavná postava Listu Hebrejom otázky
3. Zasľúbený Syn otázky
4. Ježiš, náš verný brat otázky
5. Ježiš, Darca odpočinku otázky
6. Ježiš, verný kňaz otázky
7. Nádej ako „kotva duše“ otázky
8. Ježiš – prostredník Novej zmluvy otázky
9. Ježiš – dokonalá obeť otázky
10. Ježiš a cesta za oponu otázky
11. Ježiš – pôvodca a završovateľ našej viery otázky
12. Prijatie neotrasiteľného kráľovstva otázky
13. Bratská láska nech trvá otázky

Materiály pre učiteľov 4. štvrťrok 2021

Deuteronómium: Kniha zmluvy
(4. štvrťrok 2021, formát PDF, DOC)

    materiály pre učiteľov
1. Úvod do knihy Deuteronómium otázky
2. Mojžišovo podanie dejín otázky
3. Večná zmluva otázky
4. „Milovať budeš Hospodina, svojho Boha!“ otázky
5. Cudzinec v tvojich bránach otázky
6. Veľký národ vďaka Hospodinovi otázky
7. Zákon a milosť otázky
8. Zvoľ si život otázky
9. Zmeň ich srdcia otázky
10. Pamätaj a nezabúdaj otázky
11. Ozveny knihy Deuteronómium v Starej zmluve otázky
12. Ozveny knihy Deuteronómium v Novej zmluve otázky
13. Mojžiš a jeho život, smrť a vzkriesenie otázky

Materiály pre učiteľov 3. štvrťrok 2021

Odpočinok pre unavených
(3. štvrťrok 2021, formát PDF, DOC)

    materiály pre učiteľov
1. Život v pokluse otázky
2. Putovanie púšťou: nepokoj a nespokojnosť otázky
3. Korene nespokojnosti a nepokoja otázky
4. Kráľ Dávid: Cena pokoja otázky
5. Poďte ku mne otázky
6. Jozef: pokoj v rodinných vzťahoch otázky
7. Jozef: Odpustenie a nový pokoj otázky
8. Choroba a vytúžená úľava otázky
9. Sobota – rytmus odpočinku otázky
10. Sobotný odpočinok otázky
11. List Hebrejom: Zasľúbený odpočinok otázky
12. Jonáš: Ne(s)pokojný prorok otázky
13. Dokonalý odpočinok otázky

Materiály pre učiteľov 2. štvrťrok 2021

Božia večná zmluva
(2. štvrťrok 2021, formát PDF, DOC)

    materiály pre učiteľov
1. Keď sa veci pokazia otázky doplnky
2. Božia zmluva s ľuďmi (prehľad) otázky doplnky
3. Noach – zmluva pre všetky budúce pokolenia otázky doplnky
4. Abrám – večná zmluva otázky doplnky
5. Abrahám – štyri veľké zasľúbenia otázky doplnky
6. Abrahámovo potomstvo otázky doplnky
7. Zmluva na Sinaji otázky doplnky
8. Zmluva na Sinaji a Boží zákon otázky doplnky
9. Znamenie zmluvy otázky doplnky
10. Nová zmluva otázky doplnky
11. Nová zmluva a Božia svätyňa otázky doplnky
12. Božia láska a ľudská viera otázky doplnky
13. Požehnanie novej zmluvy otázky doplnky

Materiály pre učiteľov 1. štvrťrok 2021

Potešujte môj ľud
(1. štvrťrok 2021, formát PDF, DOC)

    materiály pre učiteľov
1. Kríza identity otázky
2. Kríza dôvery k vodcom otázky
3. Keď sa ti rúca svet otázky doplnky
4. Tvrdá škola omylov otázky doplnky
5. Knieža pokoja otázky doplnky
6. Keď sa niekto hrá na Boha otázky doplnky
7. Záchrana pred Asýrčanmi otázky doplnky
8. „Potešujte môj ľud“ otázky doplnky
9. Slúžiť a zachrániť otázky doplnky
10. Obeť pre našu záchranu otázky doplnky
11. Tvorivá láska otázky doplnky
12. Túžba všetkých národov otázky doplnky
13. Nová zem otázky doplnky