Jakubov list
(4. štvrťrok 2014, formát DOC, cca 15kB)

    materiály pre učiteľov
1. Jakub, Pánov brat otázky doplnky
2. Viera otázky doplnky
3. Naša slabosť a Kristova sila otázky doplnky
4. Buďme tými, ktorí činia slovo otázky doplnky
5. Láska a zákon otázky doplnky
6. Viera a skutky otázky doplnky
7. Jazyk pod kontrolou otázky doplnky
8. Pokorné prijatie nebeskej múdrosti otázky doplnky
9. Zákonodarca a súd otázky doplnky
10. Bohatí a chudobní otázky doplnky
11. Príprava na žatvu otázky
12. Modlitba, uzdravenie a obnova otázky doplnky
13. Večné evanjelium otázky