Trpieť s Kristom
(3. štvrťrok 2022, formát DOC)

    príbeh
1. Ľudské trápenie a Dobrý Pastier 1. Posadnutý chlapec
2. Prichádzajúce utrpenia 2. Šikanovaný chlapec
3. Vtáčia klietka 3. Bez otca
4. Tvár Zlatníka 4. Zahrávanie sa s diablom
5. V ohni skúšky 5. Úžasný krst
6. Zápasiť z celej sily 6. Zmarený plán
7. Nezničiteľná nádej 7. Otcovo rozhodnutie
8. Vidieť Neviditeľného 8. Krst
9. Život naplnený chválou
10. Pokora a tichosť v skúškach
11. Trpezlivosť v skúškach
12. Zomrieť ako pšeničné zrnko
13. Kristova skúška ohňom

Archív príbehov od 2. štvrťroku 2008 nájdete v rubrike »Misijné príbehy – archív«.
Archív starších štvrťrokov nájdete na »pôvodných stránkach«.