V Božej škole
(4. štvrťrok 2020, formát DOC)

    príbeh
1. Božia škola v záhrade Eden Doktorandské štúdium
2. Rodina – prvá škola človeka Austrálčan riskuje v Afrike
3. Zákon – Boží nástroj výchovy
4. Biblický pohľad na svet
5. Ježiš ako najväčší Učiteľ
6. Škola milosti a novej nádeje
7. Škola uctievania Hospodina
8. Rast na Boží obraz
9. Cirkev – Božia škola rastu a poznávania
10. Kresťan, veda a umenie
11. Práca ako nástroj rastu
12. Sobota – praktická škola Božej lásky
13. Nebo, výchova a večné poznávanie

Archív príbehov od 2. štvrťroku 2008 nájdete v rubrike »Misijné príbehy – archív«.
Archív starších štvrťrokov nájdete na »pôvodných stránkach«.