V službe Majstra – až do jeho príchodu
(1. štvrťrok 2023, formát DOC)

    príbeh
1. Súčasť Božej rodiny Misija na jazere Malawi
2. Božie zmluvy s nami Dohoda s Bohom
3. Desiatky Skúška v sobotu
4. Dary a dávanie Dar pre začínajúceho umelca
5. Ako zaobchádzať s dlhom Chlapec s problémovým správaním sa stane starším zboru
6. „Zhromažďujte si poklady v nebi“ Zázrak misijnej školy
7. Jednému z týchto mojich najmenších. Prekvapenia vo Fínsku
8. Plánovanie úspechu Mačka a knižný evanjelista
9. Nebezpečenstvo chamtivosti a žiadostivosti Odvážne svedčiť o Ježišovi
10. Dávať späť Stretnime sa s ľuďmi tam, kde sú
11. Správcovstvo v ťažkých časoch Dvaja najlepší priatelia
12. Odmena za vernosť Poklad v starých nádobách

Archív príbehov od 2. štvrťroku 2008 nájdete v rubrike »Misijné príbehy – archív«.
Archív starších štvrťrokov nájdete na »pôvodných stránkach«.