Božia večná zmluva
(2. štvrťrok 2021, formát DOC)

    príbeh
1. Keď sa veci pokazia
2. Božia zmluva s ľuďmi (prehľad)
3. Noach – zmluva pre všetky budúce pokolenia
4. Abrám – večná zmluva
5. Abrahám – štyri veľké zasľúbenia
6. Abrahámovo potomstvo
7. Zmluva na Sinaji
8. Zmluva na Sinaji a Boží zákon
9. Znamenie zmluvy
10. Nová zmluva
11. Nová zmluva a Božia svätyňa
12. Božia láska a ľudská viera
13. Požehnanie novej zmluvy

Archív príbehov od 2. štvrťroku 2008 nájdete v rubrike »Misijné príbehy – archív«.
Archív starších štvrťrokov nájdete na »pôvodných stránkach«.