Tri kozmické posolstvá
(2. štvrťrok 2023, formát DOC)

    príbeh
1. Ježiš víťazí – satan prehráva Bežte k Ježišovi
2. Rozhodujúca chvíľa 700 rebelov
3. Večné evanjelium Ružové vlasy a Boh
4. Bojte sa Boha a vzdajte mu slávu Modlitba za nových priateľov
5. Dobrá správa o súde Chlap na bicykli
6. Hodina Jeho súdu Ukrajinský zázrak
7. Uctievanie Stvoriteľa Čistý vďaka Božej milosti
8. Sobota a čas konca
9. Mesto zvané Zmätok
10. Satanove záverečné podvody
11. Božia pečať a znamenie šelmy (I.)
12. Božia pečať a znamenie šelmy (II.)
13. Ožiarení Božou slávou

Archív príbehov od 2. štvrťroku 2008 nájdete v rubrike »Misijné príbehy – archív«.
Archív starších štvrťrokov nájdete na »pôvodných stránkach«.