Zbierka 13. soboty

Z histórie

Od roku 1912 sa adventisti siedmeho dňa snažia finančne podporovať špecifické misijné projekty pomocou špeciálnej zbierky nazývanej „zbierka 13. soboty“. Počas 95 rokov tak mohlo byť pomocou týchto zbierok realizovaných viac ako 1200 misijných projektov.

Mnohé z týchto projektov znamenali počiatok misijnej práce na určitom území alebo jej pokračovanie. Ešte skôr, ako bol zorganizovaný tento svetových misijný program, použilo túto špeciálnu zbierku už v roku 1885 združenie Hornej Columbie na to, aby mohlo vyslať misionárov do Austrálie. O rok neskôr sa už všetci adventisti v Severnej Amerike zapojili do zbierky na špecifický projekt. Vďaka tým darom bola postavená misijná loď pomenovaná Pitcairn, ktorá mala zaistiť sprievod misionárov zo Spojených Štátov na ostrov Pitcairn, na Cookove ostrovy, Tahiti, Fiji, Šalamúnove ostrovy a ďalší miesta Južného Pacifiku.

V prvom štvrťroku roku 1912 sa uskutočnila prvá celosvetová zbierka 13. soboty, z ktorej bolo financované vyslanie misionárov G. W. Pettita a J. M. Comera do Indie. Zbierka ďalšieho štvrťroka pomohla pri vybudovaní školy vo východnej Afrike, ktorá dnes nesie meno Adventist University of Eastern Africa. Vďaka zbierkam 13. soboty boli kúpené lietadlá a lode pre misionárov, postavené modlitebne v džungli, vybudované kliniky, vybavené ubytovne a triedy pre študentov či zriadenie seminára pre výchovu nových kazateľov. Napr. v roku 2006 zo zbierok 13 soboty bol financovaný nákup lietadla, ktoré dnes pomáha misionárom dostať sa aj do odľahlých končín Papuy-Novej Guinei.

A tak po celé dlhé roky sa v triedach sobotnej školy zhromažďujú prostriedky z misijných zbierok, ktoré podporujú dielo adventistickej misie po celom svete. Bez týchto darov by mala cirkev problém zaistiť chod škôl, nemocníc a misijných staníc. Zapojením sa do týchto zbierok teda priamo podporujete svetové dielo našej cirkvi.

Ako tieto zbierky fungujú?

Každú 13. sobotu na záver štvrťroka je zvláštna zbierka určená na misijné projekty cirkvi. 75 percent prostriedkov sa používa na špecifické misijné projekty celosvetovej cirkvi a 25 percent týchto misijných darov je použité na konkrétne misijné projekty realizované v rámci našej Euro – Africkej divízie Cirkvi adventistov s.d.

Bližšie informácie o projektoch, ktoré sú týmito zbierkami financované, nájdete v rubrike »Misijné videá«