Misia

Ďalšia dôležitá súčasť sobotnej školy je zameraná na svetovú misiu. Ide o praktické napĺňanie poverenia evanjelia: „Choďte do celého sveta a získavajte mi učeníkov“ (Mt 28,19).

Myšlienka svetovej misie dáva priestor v sobotnej škole na to, aby sa jej účastníci mohli zamerať na iné časti sveta a poznať viac život ľudí z rozličných kultúr. Takto sa môže rozvíjať schopnosť vnímať potreby druhých ľudí, namiesto zamerania sa iba na seba a svoje problémy.

Súčasťou sobotnej školy je aj príležitosť na finančnú zbierku, vďaka ktorej už je možné realizovať misijné projekty

Bližšie informácie o projektoch, ktoré sú týmito zbierkami financované, nájdete v rubrike »Misijné projekty«