Kristus a jeho zákon
(2. štvrťrok 2014, formát DOC, cca 15kB)

    materiály pre učiteľov
1. Zákony v Kristovej dobe otázky doplnky
2. Kristus a Mojžišov zákon otázky doplnky
3. Kristus a náboženské tradície otázky doplnky
4. Kristus a zákon v Kázaní na vrchu otázky doplnky
5. Kristus a sobota otázky doplnky
6. Kristova smrť a zákon otázky doplnky
7. Kristus, koniec zákona otázky doplnky
8. Boží zákon a Kristov zákon otázky doplnky
9. Kristus, zákon a evanjelium otázky doplnky
10. Kristus, zákon a zmluvy doplnky
11. Apoštoli a zákon otázky doplnky
12. Kristova cirkev a zákon otázky doplnky
13. Kristovo kráľovstvo a zákon otázky doplnky