Spoločenstvo

Okrem štúdia Biblie je súčasťou sobotnej školy aj čas na budovanie priateľstva, vzájomné poznávanie a modlitby jeden za druhého.

Existuje mnoho spôsobov, ako rozvíjať priateľské vzťahy v rámci veľkej „rodiny“ sobotnej školy. Záleží iba na ochote a nápaditosti všetkých zúčastnených. Cieľom ostáva, aby triedy sobotnej školy boli priateľským miestom, kde môžu ľudia bez obáv hovoriť o svojich myšlienkach, skúsenostiach a pocitoch.

Charakteristika živej a priateľskej triedy sobotnej školy:

  1. Jej účastníci sa za seba modlia denne, nielen keď sa stretnú.
  2. Každý návštevník je tu srdečne vítaný, a je prijímaný ako člen rodiny.
  3. Okrem sobotných stretnutí sú účastníci spolu v priateľskom kontakte aj cez týždeň, osobne, alebo cez telefón.