Archív rubriky Materiály pre učiteľov

Materiály pre učiteľov 4. štvrťrok 2010

Menej známe postavy Starej zmluvy
(4. štvrťrok 2010, formát DOC, cca 15kB)

    materiály pre učiteľov
1. Ako čítať biblické príbehy otázky materiál
2. Káleb – život v očakávaní otázky materiál
3. Anna – kto vlastne som? otázky materiál
4. Jonatán – skromný hrdina otázky materiál
5. Abigajil – ako sa nestať obeťou okolností otázky materiál
6. Uriáš – viera cudzinca otázky materiál
7. Ebjatár – kňaz otázky materiál
8. Joáb – slaboch pri moci otázky materiál
9. Ricpa – vplyv vernosti otázky materiál
10. Boží muž – poslušnosť nie je len jedna z možností otázky materiál
11. Vdova zo Sarepty – krok viery otázky materiál
12. Géchazi – nevyužitá životná šanca otázky materiál
13. Báruch – píše, aj keď sa mu pod nohami rúca svet

Materiály pre učiteľov 3. štvrťrok 2010

Vykúpenie v Liste Rimanom
(3. štvrťrok 2010, formát DOC, cca 15kB)

    materiály pre učiteľov
1. Pavol a Rím otázky materiál
2. Židia a pohania otázky materiál
3. Všetci zhrešili otázky materiál
4. Ospravedlnenie z viery otázky materiál
5. Ospravedlnenie a zákon otázky
6. Evanjelium zblízka otázky materiál
7. Víťazstvo nad hriechom otázky materiál
8. Zákon a ľudská slabosť otázky materiál
9. Sloboda v Kristovi otázky materiál
10. Záchrana pre všetkých otázky materiál
11. Vyvolení z milosti otázky materiál
12. Láska a zákon otázky materiál
13. Všetko ostatné je len komentár otázky

Materiály pre učiteľov 2. štvrťrok 2010

Zdravie a uzdravenie
(2. štvrťrok 2010, formát DOC, cca 15kB)

    materiály pre učiteľov
1. Chváľte Boha, darcu každého požehnania! otázky materiál
2. Dôsledky našich rozhodnutí otázky materiál
3. Duchovná a telesná kondícia otázky materiál
4. Voda života otázky materiál
5. Životné prostredie otázky
6. Viera, dôvera a zdravie otázky materiál
7. Dôležitosť odpočinku otázky materiál
8. Ovzdušie plné chvál otázky materiál
9. Striedmosť otázky materiál
10. Čestnosť – bezúhonnosť a posvätenie otázky materiál
11. Optimizmus – šťastie a liek otázky
12. Strava v Biblii otázky materiál
13. Sociálna podpora – puto, ktoré nás spája otázky

Materiály pre učiteľov 1. štvrťrok 2010

Ovocie Ducha
(1. štvrťrok 2010, formát DOC, cca 15kB)

    materiály pre učiteľov
1. „Po ich ovocí…“ otázky materiál
2. Ovocie Ducha je láska otázky materiál
3. Ovocie Ducha je radosť otázky materiál
4. Ovocie Ducha je pokoj otázky materiál
5. Ovocie Ducha je trpezlivosť otázky materiál
6. Ovocie Ducha je láskavosť otázky materiál
7. Ovocie Ducha je dobrota otázky materiál
8. Ovocie Ducha je vernosť otázky materiál
9. Ovocie Ducha je miernosť otázky materiál
10. Ovocie Ducha je sebaovládanie otázky materiál
11. Ovocie Ducha je spravodlivosť otázky materiál
12. Ovocie Ducha je pravda otázky materiál
13. Ovocie Ducha – podstata
kresťanského charakteru
otázky materiál

Materiály pre učiteľov 4. štvrťrok 2009


Národ v pohybe kniha čísel
(4. štvrťrok 2009, formát DOC, cca 15kB)
    materiály pre učiteľov
1. Nový začiatok otázky
2. Príprava ľudu otázky materiál
3. Bohoslužba, zasvätenie
a oddelenie pre službu
otázky materiál
4. Trúby, krv, oblak a oheň otázky materiál
5. Od reptania k odpadnutiu otázky materiál
6. Plány do budúcnosti otázky materiál
7. Ťažký zápas otázky materiál
8. Kňazi a Leviti otázky materiál
9. Hriech Mojžiša a Árona otázky materiál
10. „Bláznovstvo proroka“ otázky materiál
11. Nemravnosť na hraniciach Kanaánu otázky materiál
12. Výstraha pre druhú generáciu otázky materiál
13. Útočiskové mestá otázky materiál

Materiály pre učiteľov 3. štvrťrok 2009

Milovaný a milujúci Jánove epištoly
(3. štvrťrok 2009, formát DOC, cca 15kB)

    materiály pre učiteľov
1. Ježiš a Jánove listy materiál
2. Osobná skúsenosť
so „Slovom života“
materiál
3. Chodiť vo svetle
= odvrátiť sa od hriechu
otázky materiál
4. Chodiť vo svetle
= zachovávať jeho prikázania
otázky materiál
5. Chodiť vo svetle
= zrieknuť sa sveta
otázky materiál
6. Chodiť vo svetle
= odmietnuť „antikristov“
materiál
7. Žiť ako Božie deti otázky materiál
8. Láska medzi bratmi a sestrami otázky materiál
9. Viera v Božieho Syna
10. Dôvera otazky
11. Dôležité témy v 1. Jánovom liste
12. Jánov list vyvolenej panej otázky
13. Zápas o moc

Materiály pre učiteľov 2. štvrťrok 2009

Život kresťana Vodu káže, vodu pije
(2. štvrťrok 2009, formát DOC, cca 20kB)
    materiály pre učiteľov
1. Láska otázky materiál
2. Viera otázky materiál
3. Nádej otázky materiál
4. Život otázky materiál
5. Zjavenie otázky materiál
6. Hriech otázky materiál
7. Milosť otázky materiál
8. Odpočinok otázky materiál
9. Nebo otázky materiál
10. Učeníctvo otázky materiál
11. Správcovstvo otázky materiál
12. Spoločenstvo otázky materiál
13. Misia otázky materiál

Dar proroctva

Doplnkové materiály k Biblickým úloham 1. štvrťroku 2009 zamerané na Ellen G. Whiteovú môžete nájsť na českých stránkach v rubrike Téma: Dar proroctví.

Materiály pre učiteľov 1. štvrťrok 2009

Prorocký dar v Písme a adventistických dejinách
(1. štvrťrok 2009, formát DOC, cca 20kB)
    materiály pre učiteľov
1. Ako nebo komunikuje s človekoma otázky
2. Prorocký dar otázky
3. Duchovné dary a proroctvo otázky
4. Dar proroctva a cirkev ostatkov otázky
5. Inšpirácia prorokov otázky
6. Overovanie pravosti prorokov otázky
7. Dielo prorokov otázky
8. Autorita prorokov otázky
9. Čestnosť pri používaní prorockého daru otázky
10. Posolstvo prorokov otázky
11. Výklad prorockých spisov otázky
12. Požehnanie prorockého daru otázky
13. Dôvera v prorocký dar otázky

Mimoriadna ponuka: kniha pre učiteľov SŠ

Proroci jsou lidé

Lekcie Sobotnej školy v 1. štvrťroku roku 2009 nás budú sprevádzať témou „daru proroctva“ v Biblii, dejinách i v cirkvi adventistov. Pri tejto príležitosti ponúkame v spolupráci s vydavateľstvom Advent-Orion SRAdvent-Orion ČR všetkým učiteľom Sobotnej školy (a nielen im) knihu Proroci jsou lidé, ktorej autorom je Graeme Bradford.

Zobraziť celý článok »