Archív rubriky Contentbox

VIDEO zamyslenia 4. štvrťrok 2022

Večný život
(4. štvrťrok 2022)


V spolupráci s HopeTV sa podarilo pripraviť sériu televíznych zamyslení inšpirovaných lekciami sobotnej školy. Veríme, že jednotlivé diely budú pre vás inšpiráciou k tomu, aby ste si sami otvorili Bibliu a začítali sa do jej stránok.
Možnosť zapnúť české TITULKY PRE NEPOČUJÚCICH.

Zobraziť celý článok »

Materiály pre učiteľov 4. štvrťrok 2022

Večný život
(4. štvrťrok 2022, formát DOC)

    materiály pre učiteľov
1. Vzbura v dokonalom vesmíre otázky doplnky
2. Smrť v hriešnom svete otázky doplnky
3. Ľudská prirodzenosť v Starej zmluve otázky doplnky
4. Starozmluvná nádej otázky doplnky
5. Vzkriesenie pred krížom otázky doplnky
6. Zomrel za nás otázky doplnky
7. Kristovo víťazstvo nad smrťou otázky doplnky
8. Novozmluvná nádej otázky doplnky
9. Zdanlivo protirečivé texty otázky doplnky
10. Pekelný oheň otázky doplnky
11. Zvody na konci časov otázky doplnky
12. Na pevnom biblickom základe otázky doplnky
13. Priebeh súdu otázky doplnky
14. „Hľa, všetko tvorím nové.“ otázky doplnky

Misijné príbehy 4. štvrťrok 2022

Večný život
(4. štvrťrok 2022, formát DOC)

    príbeh
1. Vzbura v dokonalom vesmíre Oslobodený z pút
2. Smrť v hriešnom svete Znaky a znamenia
3. Ľudská prirodzenosť v Starej zmluve Každý cent je posvätný
4. Starozmluvná nádej Živá voda
5. Vzkriesenie pred krížom
6. Zomrel za nás
7. Kristovo víťazstvo nad smrťou
8. Novozmluvná nádej Prijať slovo (2)
9. Zdanlivo protirečivé texty Boh na prvom mieste
10. Pekelný oheň „Modesty! Modesty! Modesty!“
11. Zvody na konci časov Odvážne svedectvo
12. Na pevnom biblickom základe
13. Priebeh súdu
14. „Hľa, všetko tvorím nové.“

Biblické úlohy 4. štvrťrok 2022

Večný život
(4. štvrťrok 2022, formát PDF, DOC)    formát
  Úvod PDF DOC
  Záver, poznámky PDF DOC
       
  CELÝ ŠTVRŤROK (zip) PDF DOC

VIDEO zamyslenia 3. štvrťrok 2022

Trpieť s Kristom
(3. štvrťrok 2022)


V spolupráci s HopeTV sa podarilo pripraviť sériu televíznych zamyslení inšpirovaných lekciami sobotnej školy. Veríme, že jednotlivé diely budú pre vás inšpiráciou k tomu, aby ste si sami otvorili Bibliu a začítali sa do jej stránok.
Možnosť zapnúť české TITULKY PRE NEPOČUJÚCICH.

Zobraziť celý článok »

Materiály pre učiteľov 3. štvrťrok 2022

Trpieť s Kristom
(3. štvrťrok 2022, formát DOC)

    materiály pre učiteľov
1. Ľudské trápenie a Dobrý Pastier otázky doplnky
2. Prichádzajúce utrpenia otázky doplnky
3. Vtáčia klietka otázky doplnky
4. Tvár Zlatníka otázky doplnky
5. V ohni skúšky otázky doplnky
6. Zápasiť z celej sily otázky doplnky
7. Nezničiteľná nádej otázky doplnky
8. Vidieť Neviditeľného otázky doplnky
9. Život naplnený chválou otázky doplnky
10. Pokora a tichosť v skúškach otázky doplnky
11. Trpezlivosť v skúškach otázky doplnky
12. Zomrieť ako pšeničné zrnko otázky doplnky
13. Kristova skúška ohňom otázky doplnky

Misijné príbehy 3. štvrťrok 2022

Trpieť s Kristom
(3. štvrťrok 2022, formát DOC)

    príbeh
1. Ľudské trápenie a Dobrý Pastier 1. Posadnutý chlapec
2. Prichádzajúce utrpenia 2. Šikanovaný chlapec
3. Vtáčia klietka 3. Bez otca
4. Tvár Zlatníka 4. Zahrávanie sa s diablom
5. V ohni skúšky 5. Úžasný krst
6. Zápasiť z celej sily 6. Zmarený plán
7. Nezničiteľná nádej 7. Otcovo rozhodnutie
8. Vidieť Neviditeľného 8. Krst
9. Život naplnený chválou
10. Pokora a tichosť v skúškach
11. Trpezlivosť v skúškach
12. Zomrieť ako pšeničné zrnko
13. Kristova skúška ohňom

Biblické úlohy 3. štvrťrok 2022

Trpieť s Kristom
(3. štvrťrok 2022, formát PDF, DOC)    formát
  Úvod PDF DOC
  Záver, poznámky PDF DOC
       
  CELÝ ŠTVRŤROK (zip) PDF DOC

VIDEO zamyslenia 2. štvrťrok 2022

Genezis
(2. štvrťrok 2022)


V spolupráci s HopeTV sa podarilo pripraviť sériu televíznych zamyslení inšpirovaných lekciami sobotnej školy. Veríme, že jednotlivé diely budú pre vás inšpiráciou k tomu, aby ste si sami otvorili Bibliu a začítali sa do jej stránok.
Možnosť zapnúť české TITULKY PRE NEPOČUJÚCICH.

Zobraziť celý článok »

Materiály pre učiteľov 2. štvrťrok 2022

Genezis
(2. štvrťrok 2022, formát PDF, DOC)

    materiály pre učiteľov
1. Stvorenie otázky doplnky
2. Pád do hriechu otázky doplnky
3. Kain a jeho odkaz otázky doplnky
4. Potopa otázky doplnky
5. Národy a Bábel otázky doplnky
6. Abrahámove korene otázky doplnky
7. Zmluva s Abrahámom otázky doplnky
8. Zasľúbenie otázky doplnky
9. Uchvatiteľ Jákob otázky doplnky
10. Jákob – Izrael otázky doplnky
11. Jozef – majster snov otázky doplnky
12. Jozef, princ egyptský otázky doplnky
13. Izrael v Egypte otázky doplnky