Archív rubriky Contentbox

Sobotná škola ONLINE 2. štvrťrok 2021

Božia večná zmluva
(2. štvrťrok 2021)

Keďže v súčasnej situácií sa nemôžeme stretávať a diskutovať v triedach sobotných škôl, prinášame priame prenosy zo zboru Zvolen.

Zobraziť celý článok »

VIDEO zamyslenia 2. štvrťrok 2021

Božia večná zmluva
(2. štvrťrok 2021)


V spolupráci s HopeTV sa podarilo pripraviť sériu televíznych zamyslení inšpirovaných lekciami sobotnej školy. Veríme, že jednotlivé diely budú pre vás inšpiráciou k tomu, aby ste si sami otvorili Bibliu a začítali sa do jej stránok.
Možnosť zapnúť české TITULKY PRE NEPOČUJÚCICH.

Zobraziť celý článok »

Misijné príbehy 2. štvrťrok 2021

Božia večná zmluva
(2. štvrťrok 2021, formát DOC)

    príbeh
1. Keď sa veci pokazia
2. Božia zmluva s ľuďmi (prehľad)
3. Noach – zmluva pre všetky budúce pokolenia
4. Abrám – večná zmluva
5. Abrahám – štyri veľké zasľúbenia
6. Abrahámovo potomstvo
7. Zmluva na Sinaji
8. Zmluva na Sinaji a Boží zákon
9. Znamenie zmluvy
10. Nová zmluva
11. Nová zmluva a Božia svätyňa
12. Božia láska a ľudská viera
13. Požehnanie novej zmluvy

Materiály pre učiteľov 2. štvrťrok 2021

Božia večná zmluva
(2. štvrťrok 2021, formát PDF, DOC)

    materiály pre učiteľov
1. Keď sa veci pokazia otázky doplnky
2. Božia zmluva s ľuďmi (prehľad) otázky doplnky
3. Noach – zmluva pre všetky budúce pokolenia otázky doplnky
4. Abrám – večná zmluva otázky doplnky
5. Abrahám – štyri veľké zasľúbenia otázky doplnky
6. Abrahámovo potomstvo otázky doplnky
7. Zmluva na Sinaji otázky doplnky
8. Zmluva na Sinaji a Boží zákon otázky doplnky
9. Znamenie zmluvy otázky doplnky
10. Nová zmluva otázky doplnky
11. Nová zmluva a Božia svätyňa otázky doplnky
12. Božia láska a ľudská viera otázky doplnky
13. Požehnanie novej zmluvy otázky doplnky

Biblické úlohy 2. štvrťrok 2021

Božia večná zmluva
(2. štvrťrok 2021, formát PDF, DOC)    formát
  Úvod PDF DOC
  Záver, poznámky PDF DOC
       
  CELÝ ŠTVRŤROK (zip) PDF DOC

Sobotná škola ONLINE 1. štvrťrok 2021

Potešujte môj ľud
(1. štvrťrok 2021)

Keďže v súčasnej situácií sa nemôžeme stretávať a diskutovať v triedach sobotných škôl, prinášame priame prenosy zo zboru Zvolen.

Zobraziť celý článok »

Misijné príbehy 1. štvrťrok 2021

Potešujte môj ľud
(1. štvrťrok 2021, formát DOC)

    príbeh
1. Kríza identity Oklamaný
2. Kríza dôvery k vodcom Nádej
3. Keď sa ti rúca svet Plávajúca červená kniha
4. Tvrdá škola omylov Lekcia o čase
5. Knieža pokoja Traja stratení bratia
6. Keď sa niekto hrá na Boha Desatoro
7. Záchrana pred Asýrčanmi Nevysvetliteľný príkaz
8. „Potešujte môj ľud“ Sedem malých rybárov ľudí
9. Slúžiť a zachrániť Garážový zbor
10. Obeť pre našu záchranu Vodka na Veľkú noc
11. Tvorivá láska Cudzie jarmo
12. Túžba všetkých národov Chcem založiť zbor
13. Nová zem Problémy s pneumatikami

Materiály pre učiteľov 1. štvrťrok 2021

Potešujte môj ľud
(1. štvrťrok 2021, formát PDF, DOC)

    materiály pre učiteľov
1. Kríza identity otázky
2. Kríza dôvery k vodcom otázky
3. Keď sa ti rúca svet otázky doplnky
4. Tvrdá škola omylov otázky doplnky
5. Knieža pokoja otázky doplnky
6. Keď sa niekto hrá na Boha otázky doplnky
7. Záchrana pred Asýrčanmi otázky doplnky
8. „Potešujte môj ľud“ otázky doplnky
9. Slúžiť a zachrániť otázky doplnky
10. Obeť pre našu záchranu otázky doplnky
11. Tvorivá láska otázky doplnky
12. Túžba všetkých národov otázky doplnky
13. Nová zem otázky doplnky

VIDEO zamyslenia 1. štvrťrok 2021

Potešujte môj ľud
(1. štvrťrok 2021)


V spolupráci s HopeTV sa podarilo pripraviť sériu televíznych zamyslení inšpirovaných lekciami sobotnej školy. Veríme, že jednotlivé diely budú pre vás inšpiráciou k tomu, aby ste si sami otvorili Bibliu a začítali sa do jej stránok.
Možnosť zapnúť české TITULKY PRE NEPOČUJÚCICH.

Zobraziť celý článok »

Biblické úlohy 1. štvrťrok 2021

Potešujte môj ľud
(1. štvrťrok 2021, formát PDF, DOC)    formát
  Úvod PDF DOC
  Záver, poznámky PDF DOC
       
  CELÝ ŠTVRŤROK (zip) PDF DOC