Misionári
(3. štvrťrok 2015, formát DOC, cca 15kB)

    materiály pre učiteľov
1. Boh a misia otázky doplnky
2. Abrahám – prvý misionár otázky doplnky
3. Nezvyčajný misionár otázky doplnky
4. Jonáš otázky doplnky
5. Vyhnanci ako misionári otázky doplnky
6. Ester a Mordochaj otázky doplnky
7. Ježiš – učiteľ misie otázky
8. Misia, ktorá prekračuje hranice kultúr otázky doplnky
9. Peter a pohania otázky doplnky
10. Filip ako misionár otázky doplnky
11. Pavol – prostredie a povolanie otázky doplnky
12. Pavol – misia a posolstvo otázky doplnky
13. Naozaj musí počuť celý svet?/td>

otázky doplnky