Evanjelium podľa Lukáša
(2. štvrťrok 2015, formát DOC, cca 15kB)

    materiály pre učiteľov
1. Ježišov príchod otázky doplnky
2. Krst a pokúšanie otázky doplnky
3. Kto je Ježiš Kristus? otázky doplnky
4. Povolanie k učeníctvu otázky doplnky
5. Kristus ako Pán soboty otázky doplnky
6. Ženy v Lukášovom evanjeliu otázky doplnky
7. Ježiš, Svätý Duch a modlitba otázky doplnky
8. Ježišovo poslanie otázky doplnky
9. Ježiš – najlepší učiteľ otázky doplnky
10. Každodenné nasledovanie Ježiša otázky doplnky
11. Božie kráľovstvo otázky doplnky
12. Ježiš v Jeruzaleme otázky doplnky
13. Ukrižovaný a vzkriesený/td>

otázky doplnky