Archív rubriky Materiály pre učiteľov

Materiály pre učiteľov 2. štvrťrok 2015


Evanjelium podľa Lukáša
(2. štvrťrok 2015, formát DOC, cca 15kB)

    materiály pre učiteľov
1. Ježišov príchod otázky doplnky
2. Krst a pokúšanie otázky doplnky
3. Kto je Ježiš Kristus? otázky doplnky
4. Povolanie k učeníctvu otázky doplnky
5. Kristus ako Pán soboty otázky doplnky
6. Ženy v Lukášovom evanjeliu otázky doplnky
7. Ježiš, Svätý Duch a modlitba otázky doplnky
8. Ježišovo poslanie otázky doplnky
9. Ježiš – najlepší učiteľ otázky doplnky
10. Každodenné nasledovanie Ježiša otázky doplnky
11. Božie kráľovstvo otázky doplnky
12. Ježiš v Jeruzaleme otázky doplnky
13. Ukrižovaný a vzkriesený/td>

otázky doplnky

Materiály pre učiteľov 1. štvrťrok 2015


Príslovia
(1. štvrťrok 2015, formát DOC, cca 15kB)

    materiály pre učiteľov
1. Volanie múdrosti otázky doplnky
2. Nech sú všetky tvoje cesty pevné otázky doplnky
3. Otázka života a smrti otázky doplnky
4. Božia múdrosť otázky doplnky
5. Požehnanie spravodlivých otázky doplnky
6. Keď nás klame zrak otázky doplnky
7. Rebríček hodnôt otázky
8. Slová múdrosti otázky doplnky
9. Slová pravdy otázky doplnky
10. Pod maskou otázky doplnky
11. Žiť vierou otázky doplnky
12. Pokora múdrych otázky doplnky
13. Ženy a víno otázky doplnky

Materiály pre učiteľov 4. štvrťrok 2014


Jakubov list
(4. štvrťrok 2014, formát DOC, cca 15kB)

    materiály pre učiteľov
1. Jakub, Pánov brat otázky doplnky
2. Viera otázky doplnky
3. Naša slabosť a Kristova sila otázky doplnky
4. Buďme tými, ktorí činia slovo otázky doplnky
5. Láska a zákon otázky doplnky
6. Viera a skutky otázky doplnky
7. Jazyk pod kontrolou otázky doplnky
8. Pokorné prijatie nebeskej múdrosti otázky doplnky
9. Zákonodarca a súd otázky doplnky
10. Bohatí a chudobní otázky doplnky
11. Príprava na žatvu otázky
12. Modlitba, uzdravenie a obnova otázky doplnky
13. Večné evanjelium otázky

Materiály pre učiteľov 3. štvrťrok 2014


Ježišovo učenie
(3. štvrťrok 2014, formát DOC, cca 15kB)

    materiály pre učiteľov
1. Náš milujúci nebeský Otec otázky doplnky
2. Syn otázky doplnky
3. Svätý Duch otázky doplnky
4. Spasenie otázky doplnky
5. Ako byť spasený otázky doplnky
6. Rast v Kristovi otázky doplnky
7. Žiť ako Kristus otázky doplnky
8. Cirkev otázky doplnky
9. Naše poslanie otázky doplnky
10. Boží zákon otázky doplnky
11. Sobota otázky doplnky
12. Smrť a vzkriesenie otázky doplnky
13. Druhý príchod Ježiša Krista otázky doplnky

Materiály pre učiteľov 2. štvrťrok 2014


Kristus a jeho zákon
(2. štvrťrok 2014, formát DOC, cca 15kB)

    materiály pre učiteľov
1. Zákony v Kristovej dobe otázky doplnky
2. Kristus a Mojžišov zákon otázky doplnky
3. Kristus a náboženské tradície otázky doplnky
4. Kristus a zákon v Kázaní na vrchu otázky doplnky
5. Kristus a sobota otázky doplnky
6. Kristova smrť a zákon otázky doplnky
7. Kristus, koniec zákona otázky doplnky
8. Boží zákon a Kristov zákon otázky doplnky
9. Kristus, zákon a evanjelium otázky doplnky
10. Kristus, zákon a zmluvy doplnky
11. Apoštoli a zákon otázky doplnky
12. Kristova cirkev a zákon otázky doplnky
13. Kristovo kráľovstvo a zákon otázky doplnky

Materiály pre učiteľov 1. štvrťrok 2014


Učeníctvo
(1. štvrťrok 2014, formát DOC, cca 15kB)

    materiály pre učiteľov
1. Učeníctvo a Písmo otázky doplnky
2. Podobenstvá, prirovnania a metafory otázky doplnky
3. Učeníci a modlitba otázky doplnky
4. Výchova detí otázky doplnky
5. Učeníci a chorí ľudia otázky doplnky
6. Učeníci a spoločnosť otázky doplnky
7. Ježiš a ľudia na okraji spoločnosti otázky doplnky
8. Bohatí a slávni otázky doplnky
9. Získavanie učeníkov medzi tými, ktorí majú moc a vplyv otázky doplnky
10. Choďte a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch otázky doplnky
11. Predpoklady a vlastnosti Kristových nasledovníkov otázky doplnky
12. Žatva je veľká, robotníkov málo otázky doplnky
13. Vezmi svoj kríž a nasleduj ma otázky doplnky

Materiály pre učiteľov 4. štvrťrok 2013


Svätyňa
(4. štvrťrok 2013, formát DOC, cca 15kB)

    materiály pre učiteľov
1. Nebeská svätyňa otázky doplnky
2. „Nebo“ na zemi otázky doplnky
3. Živá, svätá, Bohu milá obeť otázky doplnky
4. Poučenie zo svätyne otázky doplnky
5. Zmierenie otázky doplnky
6. Deň zmierenia otázky doplnky
7. On vzal naše hriechy na kríž otázky doplnky
8. Kristus, naš veľkňaz otázky doplnky
9. Predadventný súd otázky doplnky
10. Nebeská svätyňa a Deň zmierenia otázky doplnky
11. Naše prorocké posolstvo otázky doplnky
12. Vesmírny konflikt a Boží charakter otázky doplnky
13. Svätyňa a kresťanský život otázky doplnky

Materiály pre učiteľov 3. štvrťrok 2013


Oživenie a reformácia
(3. štvrťrok 2013, formát DOC, cca 15kB)

    materiály pre učiteľov
1. Oživenie – naša najnaliehavejšia potreba otázky doplnky
2. Modlitba – pulz oživenia otázky doplnky
3. Božie slovo – základ oživenia otázky doplnky
4. Svedectvo a služba – ovocie oživenia otázky doplnky
5. Poslušnosť – ovocie oživenia otázky doplnky
6. Vyznanie a pokánie – podmienky oživenia otázky doplnky
7. Jednota – zväzok oživenia otázky doplnky
8. Rozoznávanie – ochrana oživenia otázky doplnky
9. Reformácia – výsledok oživenia otázky
10. Reformácia – ochota rásť a meniť sa otázky doplnky
11. Reformácia – nové myslenie doplnky
12. Reformácia – obnova narušených vzťahov otázky doplnky
13. Sľúbené oživenie a dokončenie Božieho diela otázky doplnky

Setkání učitelů sobotní školy v Brně

Dne 13.4.2013 se konalo v Brně unijní setkání současných i případných budoucích učitelů sobotní školy. Přijelo kolem 170 účastníků z 30 sborů. Hlavním řečníkem byl Paolo Benini, vedoucí sobotní školy a osobní služby při mezinárodním ústředí Interevropské divize církve v Bernu.

Zobraziť celý článok »

Materiály pre učiteľov 2. štvrťrok 2013


Veľké lekcie malých prorokov
(2. štvrťrok 2013, formát DOC, cca 15kB)

    materiály pre učiteľov
1. Duchovné cudzoložstvo (Ozeáš) otázky doplnky
2. Láska a súd – Božia dilema (Ozeáš) otázky doplnky
3. Svätý a spravodlivý Boh (Joel) otázky doplnky
4. Pán všetkých národov (Amos) otázky doplnky
5. Hľadajte Hospodina (Amos) otázky doplnky
6. Horlivo odpúšťajúci (Jonáš) otázky doplnky
7. Zvláštny Boží ľud (Micheáš) otázky doplnky
8. Dôvera v Božiu dobrotu (Habakuk) otázky doplnky
9. Deň Hospodinov (Sofoniáš) otázky doplnky
10. Najdôležitejšie veci patria na prvé miesto (Aggeus) otázky doplnky
11. Posolstvo plné nádeje (Zachariáš) otázky doplnky
12. Najvzácnejší dar nebies (Zachariáš) otázky doplnky
13. Aby sme nezabudli! (Malachiáš) otázky