Evanjelium podľa Matúša
(2. štvrťrok 2016, formát DOC, cca 15kB)

    materiály pre učiteľov
1. Syn Dávidov otázky doplnky
2. Začiatok služby otázky doplnky
3. Kázanie na vrchu otázky doplnky
4. „Vstaň a choď“ – uzdravenie tela aj ducha otázky doplnky
5. Viditeľná a neviditeľná vojna otázky doplnky
6. Odpočinok v Kristovi otázky doplnky
7. Pán Židov a pohanov otázky doplnky
8. Peter a Skala otázky doplnky
9. Modly nášho uvažovania otázky doplnky
10. Ježiš v Jeruzaleme otázky doplnky
11. Udalosti posledných dní otázky doplnky
12. Ježišove posledné dni otázky doplnky
13. Ukrižovanie a vzkriesenie otázky doplnky