Veľký spor
(2. štvrťrok 2024)


V spolupráci s HopeTV sa podarilo pripraviť sériu televíznych zamyslení inšpirovaných lekciami sobotnej školy. Veríme, že jednotlivé diely budú pre vás inšpiráciou k tomu, aby ste si sami otvorili Bibliu a začítali sa do jej stránok.
Možnosť zapnúť české TITULKY PRE NEPOČUJÚCICH.

11. Nastávající konflikt

10. Nebezpečí spiritismu

9. Základ Boží vlády

8. Světlo ze svatyně

7. Motivováni nadějí

6. Dva svědci

5. Víra navzdory překážkám

4. Stát na straně pravdy

3. Světlo svítí ve tmě

2. Láska, nebo sobectví?

1. Nejstarší konflikt


Archív VIDEO zamyslení od 4. štvrťroku 2011 nájdete v rubrike »VIDEO zamyslenia – archív«.

BIBLE PRO DNEŠEK

Bible je knihou, která je přes své stáří stále neuvěřitelně inspirativní pro všechny, kdo se do ní se zájmem začtou. Už apoštol Pavel doporučoval před staletími svému mladému kolegovi Timoteovi, aby důkladně četl a poznával „svatá Písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Ježíše“ (2Tm 3,15). A tak lze jen s radostí uvítat, pokud i moderní média mohou přispět k hlubšímu poznání biblického poselství.

Televizní cyklus pořadů „Bible pro dnešek“ vzniknul jako výsledek spolupráce AWR Studia a oddělení Sobotní školy při Církvi adventistů sedmého dne. „Sobotní škola“ je dlouholetým projektem této církve, který nabízí dlouhodobé a pravidelné studium Bible všem generacím, a zároveň k tomu nabízí celou řadu materiálů a podnětů. Jednotlivá zamyšlení v cyklu „Bible pro dnešek“ jsou proto vždy inspirována aktuálním tématem lekcí Sobotní školy, které rozvíjejí a hledají jeho praktickou aplikaci.

Kromě představení klíčové biblické pasáže nabídne každý díl krátký teologický rozbor textu, anketu na toto téma, a názor přizvaných hostů na to, jak tyto myšlenky aplikovat do každodenního života.

Každý týden bude jeden díl zařazen do vysílání HopeTv, ale zároveň jej bude možno sledovat na webu Sobotní školy, kde budou jednotlivé díly uloženy také v archivu.

Věříme, že jednotlivé díly budou pro diváky inspirací k tomu, aby si vždy sami otevřeli Bibli a začetli se do jejích stránek. Pokud se tak bude dít, splní pořad svůj záměr, s nímž je připravován.

Viac info…