Archív rubriky Misijné príbehy

Misijné príbehy 2. štvrťrok 2023

Tri kozmické posolstvá
(2. štvrťrok 2023, formát DOC)

    príbeh
1. Ježiš víťazí – satan prehráva Bežte k Ježišovi
2. Rozhodujúca chvíľa 700 rebelov
3. Večné evanjelium Ružové vlasy a Boh
4. Bojte sa Boha a vzdajte mu slávu Modlitba za nových priateľov
5. Dobrá správa o súde Chlap na bicykli
6. Hodina Jeho súdu Ukrajinský zázrak
7. Uctievanie Stvoriteľa Čistý vďaka Božej milosti
8. Sobota a čas konca
9. Mesto zvané Zmätok
10. Satanove záverečné podvody
11. Božia pečať a znamenie šelmy (I.)
12. Božia pečať a znamenie šelmy (II.)
13. Ožiarení Božou slávou

Misijné príbehy 1. štvrťrok 2023

V službe Majstra – až do jeho príchodu
(1. štvrťrok 2023, formát DOC)

    príbeh
1. Súčasť Božej rodiny Misija na jazere Malawi
2. Božie zmluvy s nami Dohoda s Bohom
3. Desiatky Skúška v sobotu
4. Dary a dávanie Dar pre začínajúceho umelca
5. Ako zaobchádzať s dlhom Chlapec s problémovým správaním sa stane starším zboru
6. „Zhromažďujte si poklady v nebi“ Zázrak misijnej školy
7. Jednému z týchto mojich najmenších. Prekvapenia vo Fínsku
8. Plánovanie úspechu Mačka a knižný evanjelista
9. Nebezpečenstvo chamtivosti a žiadostivosti Odvážne svedčiť o Ježišovi
10. Dávať späť Stretnime sa s ľuďmi tam, kde sú
11. Správcovstvo v ťažkých časoch Dvaja najlepší priatelia
12. Odmena za vernosť Poklad v starých nádobách

Misijné príbehy 4. štvrťrok 2022

Večný život
(4. štvrťrok 2022, formát DOC)

    príbeh
1. Vzbura v dokonalom vesmíre Oslobodený z pút
2. Smrť v hriešnom svete Znaky a znamenia
3. Ľudská prirodzenosť v Starej zmluve Každý cent je posvätný
4. Starozmluvná nádej Živá voda
5. Vzkriesenie pred krížom Kristov veľvyslanec
6. Zomrel za nás Nastaviť druhé líce
7. Kristovo víťazstvo nad smrťou Prijať slovo (1)
8. Novozmluvná nádej Prijať slovo (2)
9. Zdanlivo protirečivé texty Boh na prvom mieste
10. Pekelný oheň „Modesty! Modesty! Modesty!“
11. Zvody na konci časov Odvážne svedectvo
12. Na pevnom biblickom základe Ježiš a drak
13. Priebeh súdu Dva sny v Angole
14. „Hľa, všetko tvorím nové.“ Bar na Fidži

Misijné príbehy 3. štvrťrok 2022

Trpieť s Kristom
(3. štvrťrok 2022, formát DOC)

    príbeh
1. Ľudské trápenie a Dobrý Pastier 1. Posadnutý chlapec
2. Prichádzajúce utrpenia 2. Šikanovaný chlapec
3. Vtáčia klietka 3. Bez otca
4. Tvár Zlatníka 4. Zahrávanie sa s diablom
5. V ohni skúšky 5. Úžasný krst
6. Zápasiť z celej sily 6. Zmarený plán
7. Nezničiteľná nádej 7. Otcovo rozhodnutie
8. Vidieť Neviditeľného 8. Krst
9. Život naplnený chválou
10. Pokora a tichosť v skúškach
11. Trpezlivosť v skúškach
12. Zomrieť ako pšeničné zrnko
13. Kristova skúška ohňom

Misijné príbehy 2. štvrťrok 2022

Genezis
(2. štvrťrok 2022, formát DOC)

    príbeh
1. Stvorenie Vysmievali sa mi kvôli sobote
2. Pád do hriechu Odpustenie som získal vo väzení (1)
3. Kain a jeho odkaz Odpustenie som získal vo väzení (2)
4. Potopa Verní starí rodičia
5. Národy a Bábel Zázrak v Spojených arabských emirátoch
6. Abrahámove korene Vysnívané manželstvo
7. Zmluva s Abrahámom Modlitba učiteľky
8. Zasľúbenie Dve stretnutia pripravené Bohom
9. Uchvatiteľ Jákob Moje najcennejšie bohatstvo
10. Jákob – Izrael Boh odpovedá na modlitby
11. Jozef – majster snov Dar pre večnosť
12. Jozef, princ egyptský
13. Izrael v Egypte

Misijné príbehy 1. štvrťrok 2022

So zrakom upretým na Ježiša: Posolstvo Listu Hebrejom
(1. štvrťrok 2022, formát DOC)

    príbeh
1. List Hebrejom a nám Dvaja strážcovia
2. Ježiš – hlavná postava Listu Hebrejom Zázračný kameň
3. Zasľúbený Syn Alkoholici
4. Ježiš, náš verný brat Ježiš, zázračný lekár
5. Ježiš, Darca odpočinku Našiel som pokoj
6. Ježiš, verný kňaz Statočná misionárka
7. Nádej ako „kotva duše“ Sladký elektrický šok
8. Ježiš – prostredník Novej zmluvy Sobota alebo škola?
9. Ježiš – dokonalá obeť Telefonát
10. Ježiš a cesta za oponu Boh je najlepší svedok
11. Ježiš – pôvodca a završovateľ našej viery Byť ako Ježiš
12. Prijatie neotrasiteľného kráľovstva Úplne zdravá
13. Bratská láska nech trvá Návšteva

Misijné príbehy 4. štvrťrok 2021

Deuteronómium: Kniha zmluvy
(4. štvrťrok 2021, formát DOC)

    príbeh
1. Úvod do knihy Deuteronómium S Ježišom som sa stretla v obchode
2. Mojžišovo podanie dejín Dedičstvo mojej matky
3. Večná zmluva Výbuch v Bejrúte
4. „Milovať budeš Hospodina, svojho Boha!“ Sila knihy
5. Cudzinec v tvojich bránach SMS správa
6. Veľký národ vďaka Hospodinovi Čo to máš za knihu?
7. Zákon a milosť Anjeli chránili nášho syna
8. Zvoľ si život Modlitba viery v Dallase
9. Zmeň ich srdcia Interview v televízii
10. Pamätaj a nezabúdaj Prvýkrát v zbore
11. Ozveny knihy Deuteronómium v Starej zmluve Božie dokonalé načasovanie
12. Ozveny knihy Deuteronómium v Novej zmluve Nezabudnuteľné narodeniny
13. Mojžiš a jeho život, smrť a vzkriesenie Vianočný príbeh

Misijné príbehy 3. štvrťrok 2021

Odpočinok pre unavených
(3. štvrťrok 2021, formát DOC)

    príbeh
1. Život v pokluse Žabky
2. Putovanie púšťou: nepokoj a nespokojnosť Vplyv misijnej školy
3. Korene nespokojnosti a nepokoja Záhadná Biblia
4. Kráľ Dávid: Cena pokoja Poďakovanie za život
5. Poďte ku mne Neprestajne sa modlite
6. Jozef: pokoj v rodinných vzťahoch Pýtať od Boha 100 dolárov
7. Jozef: Odpustenie a nový pokoj Priprav sa na stretnutie so svojím Bohom
8. Choroba a vytúžená úľava Lepšie ako hračky
9. Sobota – rytmus odpočinku Sila úsmevu
10. Sobotný odpočinok Anjel na čerpacej stanici
11. List Hebrejom: Zasľúbený odpočinok Krok viery
12. Jonáš: Ne(s)pokojný prorok Namiesto hnevu – láska
13. Dokonalý odpočinok Prvý deň v škole

Misijné príbehy 2. štvrťrok 2021

Božia večná zmluva
(2. štvrťrok 2021, formát DOC)

    príbeh
1. Keď sa veci pokazia Prvý nepočujúci študent teológie
2. Božia zmluva s ľuďmi (prehľad) Zakladanie nových zborov
3. Noach – zmluva pre všetky budúce pokolenia Misia v Mexiku
4. Abrám – večná zmluva Boh má vždy cestu
5. Abrahám – štyri veľké zasľúbenia Dôvera v Boha, alebo veda?
6. Abrahámovo potomstvo Na každom kroku
7. Zmluva na Sinaji „Poďme do zboru“
8. Zmluva na Sinaji a Boží zákon Nevysvetliteľná návšteva
9. Znamenie zmluvy Tetovač
10. Nová zmluva Zbor pre turistov
11. Nová zmluva a Božia svätyňa Chlapec, ktorý oživil zomierajúci zbor
12. Božia láska a ľudská viera Výlet na misijné pole
13. Požehnanie novej zmluvy Boh je skutočný

Misijné príbehy 1. štvrťrok 2021

Potešujte môj ľud
(1. štvrťrok 2021, formát DOC)

    príbeh
1. Kríza identity Oklamaný
2. Kríza dôvery k vodcom Nádej
3. Keď sa ti rúca svet Plávajúca červená kniha
4. Tvrdá škola omylov Lekcia o čase
5. Knieža pokoja Traja stratení bratia
6. Keď sa niekto hrá na Boha Desatoro
7. Záchrana pred Asýrčanmi Nevysvetliteľný príkaz
8. „Potešujte môj ľud“ Sedem malých rybárov ľudí
9. Slúžiť a zachrániť Garážový zbor
10. Obeť pre našu záchranu Vodka na Veľkú noc
11. Tvorivá láska Cudzie jarmo
12. Túžba všetkých národov Chcem založiť zbor
13. Nová zem Problémy s pneumatikami