Archív rubriky Misijné príbehy

Misijné príbehy 3. štvrťrok 2022

Trpieť s Kristom
(3. štvrťrok 2022, formát DOC)

    príbeh
1. Ľudské trápenie a Dobrý Pastier 1. Posadnutý chlapec
2. Prichádzajúce utrpenia 2. Šikanovaný chlapec
3. Vtáčia klietka 3. Bez otca
4. Tvár Zlatníka 4. Zahrávanie sa s diablom
5. V ohni skúšky 5. Úžasný krst
6. Zápasiť z celej sily 6. Zmarený plán
7. Nezničiteľná nádej 7. Otcovo rozhodnutie
8. Vidieť Neviditeľného 8. Krst
9. Život naplnený chválou
10. Pokora a tichosť v skúškach
11. Trpezlivosť v skúškach
12. Zomrieť ako pšeničné zrnko
13. Kristova skúška ohňom

Misijné príbehy 2. štvrťrok 2022

Genezis
(2. štvrťrok 2022, formát DOC)

    príbeh
1. Stvorenie Vysmievali sa mi kvôli sobote
2. Pád do hriechu Odpustenie som získal vo väzení (1)
3. Kain a jeho odkaz Odpustenie som získal vo väzení (2)
4. Potopa Verní starí rodičia
5. Národy a Bábel Zázrak v Spojených arabských emirátoch
6. Abrahámove korene Vysnívané manželstvo
7. Zmluva s Abrahámom Modlitba učiteľky
8. Zasľúbenie Dve stretnutia pripravené Bohom
9. Uchvatiteľ Jákob Moje najcennejšie bohatstvo
10. Jákob – Izrael Boh odpovedá na modlitby
11. Jozef – majster snov Dar pre večnosť
12. Jozef, princ egyptský
13. Izrael v Egypte

Misijné príbehy 1. štvrťrok 2022

So zrakom upretým na Ježiša: Posolstvo Listu Hebrejom
(1. štvrťrok 2022, formát DOC)

    príbeh
1. List Hebrejom a nám Dvaja strážcovia
2. Ježiš – hlavná postava Listu Hebrejom Zázračný kameň
3. Zasľúbený Syn Alkoholici
4. Ježiš, náš verný brat Ježiš, zázračný lekár
5. Ježiš, Darca odpočinku Našiel som pokoj
6. Ježiš, verný kňaz Statočná misionárka
7. Nádej ako „kotva duše“ Sladký elektrický šok
8. Ježiš – prostredník Novej zmluvy Sobota alebo škola?
9. Ježiš – dokonalá obeť Telefonát
10. Ježiš a cesta za oponu Boh je najlepší svedok
11. Ježiš – pôvodca a završovateľ našej viery Byť ako Ježiš
12. Prijatie neotrasiteľného kráľovstva Úplne zdravá
13. Bratská láska nech trvá Návšteva

Misijné príbehy 4. štvrťrok 2021

Deuteronómium: Kniha zmluvy
(4. štvrťrok 2021, formát DOC)

    príbeh
1. Úvod do knihy Deuteronómium S Ježišom som sa stretla v obchode
2. Mojžišovo podanie dejín Dedičstvo mojej matky
3. Večná zmluva Výbuch v Bejrúte
4. „Milovať budeš Hospodina, svojho Boha!“ Sila knihy
5. Cudzinec v tvojich bránach SMS správa
6. Veľký národ vďaka Hospodinovi Čo to máš za knihu?
7. Zákon a milosť Anjeli chránili nášho syna
8. Zvoľ si život Modlitba viery v Dallase
9. Zmeň ich srdcia Interview v televízii
10. Pamätaj a nezabúdaj Prvýkrát v zbore
11. Ozveny knihy Deuteronómium v Starej zmluve Božie dokonalé načasovanie
12. Ozveny knihy Deuteronómium v Novej zmluve Nezabudnuteľné narodeniny
13. Mojžiš a jeho život, smrť a vzkriesenie Vianočný príbeh

Misijné príbehy 3. štvrťrok 2021

Odpočinok pre unavených
(3. štvrťrok 2021, formát DOC)

    príbeh
1. Život v pokluse Žabky
2. Putovanie púšťou: nepokoj a nespokojnosť Vplyv misijnej školy
3. Korene nespokojnosti a nepokoja Záhadná Biblia
4. Kráľ Dávid: Cena pokoja Poďakovanie za život
5. Poďte ku mne Neprestajne sa modlite
6. Jozef: pokoj v rodinných vzťahoch Pýtať od Boha 100 dolárov
7. Jozef: Odpustenie a nový pokoj Priprav sa na stretnutie so svojím Bohom
8. Choroba a vytúžená úľava Lepšie ako hračky
9. Sobota – rytmus odpočinku Sila úsmevu
10. Sobotný odpočinok Anjel na čerpacej stanici
11. List Hebrejom: Zasľúbený odpočinok Krok viery
12. Jonáš: Ne(s)pokojný prorok Namiesto hnevu – láska
13. Dokonalý odpočinok Prvý deň v škole

Misijné príbehy 2. štvrťrok 2021

Božia večná zmluva
(2. štvrťrok 2021, formát DOC)

    príbeh
1. Keď sa veci pokazia Prvý nepočujúci študent teológie
2. Božia zmluva s ľuďmi (prehľad) Zakladanie nových zborov
3. Noach – zmluva pre všetky budúce pokolenia Misia v Mexiku
4. Abrám – večná zmluva Boh má vždy cestu
5. Abrahám – štyri veľké zasľúbenia Dôvera v Boha, alebo veda?
6. Abrahámovo potomstvo Na každom kroku
7. Zmluva na Sinaji „Poďme do zboru“
8. Zmluva na Sinaji a Boží zákon Nevysvetliteľná návšteva
9. Znamenie zmluvy Tetovač
10. Nová zmluva Zbor pre turistov
11. Nová zmluva a Božia svätyňa Chlapec, ktorý oživil zomierajúci zbor
12. Božia láska a ľudská viera Výlet na misijné pole
13. Požehnanie novej zmluvy Boh je skutočný

Misijné príbehy 1. štvrťrok 2021

Potešujte môj ľud
(1. štvrťrok 2021, formát DOC)

    príbeh
1. Kríza identity Oklamaný
2. Kríza dôvery k vodcom Nádej
3. Keď sa ti rúca svet Plávajúca červená kniha
4. Tvrdá škola omylov Lekcia o čase
5. Knieža pokoja Traja stratení bratia
6. Keď sa niekto hrá na Boha Desatoro
7. Záchrana pred Asýrčanmi Nevysvetliteľný príkaz
8. „Potešujte môj ľud“ Sedem malých rybárov ľudí
9. Slúžiť a zachrániť Garážový zbor
10. Obeť pre našu záchranu Vodka na Veľkú noc
11. Tvorivá láska Cudzie jarmo
12. Túžba všetkých národov Chcem založiť zbor
13. Nová zem Problémy s pneumatikami

Misijné príbehy 4. štvrťrok 2020

V Božej škole
(4. štvrťrok 2020, formát DOC)

    príbeh
1. Božia škola v záhrade Eden Doktorandské štúdium
2. Rodina – prvá škola človeka Austrálčan riskuje v Afrike
3. Zákon – Boží nástroj výchovy Pokyny od Boha
4. Biblický pohľad na svet Najtemnejšia noc
5. Ježiš ako najväčší Učiteľ Ako som našla slobodu v Rwande
6. Škola milosti a novej nádeje Zázrak na ceste
7. Škola uctievania Hospodina Modlitba za prácu
8. Rast na Boží obraz Vzkriesenie v Indonézii
9. Cirkev – Božia škola rastu a poznávania Zamietnutá prax
10. Kresťan, veda a umenie Ako sa modliť s deťmi
11. Práca ako nástroj rastu Veľká nádej v čakárni u lekára
12. Sobota – praktická škola Božej lásky Útek od otca
13. Nebo, výchova a večné poznávanie V sobotu sa nebude pracovať

Misijné príbehy 3. štvrťrok 2020

Radosť v Jeho misii
(3. štvrťrok 2020, formát DOC)

    príbeh
1. Prečo vydávať svedectvo o Kristovi? Na letisku
2. Moc osobného svedectva Ako oživiť zbor v Ohiu?
3. Vidieť ľudí Ježišovými očami Kolportér
4. Moc modlitby za druhých ľudí Poľský vojak
5. Svedectvo v moci Ducha (Duchom zmocnené svedectvo) Štyri sny
6. Neobmedzené možnosti Volajte ma „Carlos“
7. Zvestovanie Slova Nové srdce pre Alexa
8. Slúžiť ako Kristus Prekvapenie v Sudáne
9. Ako priviesť ľudí k zmene Buď odvážny!
10. Spoločne v službe Odpustenie
11. Ježišov príbeh ako súčasť môjho príbehu Mŕtva žena prehovorí
12. Dobrá správa pre všetkých Adventistka v ďalšom živote
13. Krok viery Žena, ktorá bola tehotná dva roky

Misijné príbehy 2. štvrťrok 2020

Ako vykladať Písmo
(2. štvrťrok 2020, formát DOC)

    príbeh
1. Jedinečnosť Písma Vymodlená ryža
2. Pôvod a povaha Biblie Tri krsty na Cypre
3. Pohľad Ježiša a apoštolov na Bibliu Agapé
4. Biblia ako autoritatívny zdroj našej teológie Balík plný prekvapení z Fínska
5. Jedine Písmo Cesta k Ježišovi
6. Prečo potrebujeme výklad Písma? Strata štyroch synov
7. Jazyk, text a kontext Až ma zamrazilo!
8. Stvorenie: Genezis ako základ Oneskorený infarkt
9. Genezis a niektoré sporné koncepty „Prečo musím odísť?“
10. Biblia ako kniha dejín Z Arménska na Cyprus
11. Biblia a proroctvá Beh pre Boha
12. Ako pristupovať k zložitým textom? Z továrne sa stala škola
13. Život podľa Božieho slova Havária lietadla