Archív rubriky Misijné príbehy

Misijné príbehy 2. štvrťrok 2021

Božia večná zmluva
(2. štvrťrok 2021, formát DOC)

    príbeh
1. Keď sa veci pokazia
2. Božia zmluva s ľuďmi (prehľad)
3. Noach – zmluva pre všetky budúce pokolenia
4. Abrám – večná zmluva
5. Abrahám – štyri veľké zasľúbenia
6. Abrahámovo potomstvo
7. Zmluva na Sinaji
8. Zmluva na Sinaji a Boží zákon
9. Znamenie zmluvy
10. Nová zmluva
11. Nová zmluva a Božia svätyňa
12. Božia láska a ľudská viera
13. Požehnanie novej zmluvy

Misijné príbehy 1. štvrťrok 2021

Potešujte môj ľud
(1. štvrťrok 2021, formát DOC)

    príbeh
1. Kríza identity Oklamaný
2. Kríza dôvery k vodcom Nádej
3. Keď sa ti rúca svet Plávajúca červená kniha
4. Tvrdá škola omylov Lekcia o čase
5. Knieža pokoja Traja stratení bratia
6. Keď sa niekto hrá na Boha Desatoro
7. Záchrana pred Asýrčanmi Nevysvetliteľný príkaz
8. „Potešujte môj ľud“ Sedem malých rybárov ľudí
9. Slúžiť a zachrániť Garážový zbor
10. Obeť pre našu záchranu Vodka na Veľkú noc
11. Tvorivá láska Cudzie jarmo
12. Túžba všetkých národov Chcem založiť zbor
13. Nová zem Problémy s pneumatikami

Misijné príbehy 4. štvrťrok 2020

V Božej škole
(4. štvrťrok 2020, formát DOC)

    príbeh
1. Božia škola v záhrade Eden Doktorandské štúdium
2. Rodina – prvá škola človeka Austrálčan riskuje v Afrike
3. Zákon – Boží nástroj výchovy Pokyny od Boha
4. Biblický pohľad na svet Najtemnejšia noc
5. Ježiš ako najväčší Učiteľ Ako som našla slobodu v Rwande
6. Škola milosti a novej nádeje Zázrak na ceste
7. Škola uctievania Hospodina Modlitba za prácu
8. Rast na Boží obraz Vzkriesenie v Indonézii
9. Cirkev – Božia škola rastu a poznávania Zamietnutá prax
10. Kresťan, veda a umenie Ako sa modliť s deťmi
11. Práca ako nástroj rastu Veľká nádej v čakárni u lekára
12. Sobota – praktická škola Božej lásky Útek od otca
13. Nebo, výchova a večné poznávanie V sobotu sa nebude pracovať

Misijné príbehy 3. štvrťrok 2020

Radosť v Jeho misii
(3. štvrťrok 2020, formát DOC)

    príbeh
1. Prečo vydávať svedectvo o Kristovi? Na letisku
2. Moc osobného svedectva Ako oživiť zbor v Ohiu?
3. Vidieť ľudí Ježišovými očami Kolportér
4. Moc modlitby za druhých ľudí Poľský vojak
5. Svedectvo v moci Ducha (Duchom zmocnené svedectvo) Štyri sny
6. Neobmedzené možnosti Volajte ma „Carlos“
7. Zvestovanie Slova Nové srdce pre Alexa
8. Slúžiť ako Kristus Prekvapenie v Sudáne
9. Ako priviesť ľudí k zmene Buď odvážny!
10. Spoločne v službe Odpustenie
11. Ježišov príbeh ako súčasť môjho príbehu Mŕtva žena prehovorí
12. Dobrá správa pre všetkých Adventistka v ďalšom živote
13. Krok viery Žena, ktorá bola tehotná dva roky

Misijné príbehy 2. štvrťrok 2020

Ako vykladať Písmo
(2. štvrťrok 2020, formát DOC)

    príbeh
1. Jedinečnosť Písma Vymodlená ryža
2. Pôvod a povaha Biblie Tri krsty na Cypre
3. Pohľad Ježiša a apoštolov na Bibliu Agapé
4. Biblia ako autoritatívny zdroj našej teológie Balík plný prekvapení z Fínska
5. Jedine Písmo Cesta k Ježišovi
6. Prečo potrebujeme výklad Písma? Strata štyroch synov
7. Jazyk, text a kontext Až ma zamrazilo!
8. Stvorenie: Genezis ako základ Oneskorený infarkt
9. Genezis a niektoré sporné koncepty „Prečo musím odísť?“
10. Biblia ako kniha dejín Z Arménska na Cyprus
11. Biblia a proroctvá Beh pre Boha
12. Ako pristupovať k zložitým textom? Z továrne sa stala škola
13. Život podľa Božieho slova Havária lietadla

Misijné príbehy 1. štvrťrok 2020

Prorok Daniel
(1. štvrťrok 2020, formát DOC)

    príbeh
1. Od čítania k pochopeniu Ako získať priateľov
2. Z Jeruzalema do Babylona Evanjelizácia prostredníctvom kníh
3. Od tajomstva k zjaveniu Požiar
4. Z ohnivej pece do paláca Útok v škole
5. Od pýchy k pokore Na Kaukaze som našiel Krista
6. Od povýšenectva ku skaze Lepšie ako dentálna hygiena
7. Z jamy levov do anjelskej náruče Modliaca sa matka
8. Z rozbúreného mora do nebeských oblakov Zázrak v Egypte
9. Od poškvrnenia k očisteniu Svedectvo hrobu
10. Od vyznania k radosti Anjeli na letisku v Angole
11. Od zápasu k víťazstvu Nenarodené dieťa odmietlo zomrieť
12. Od severu a juhu do Nádhernej krajiny Srdce pre misiu
13. Z prachu ku hviezdam Slzy šťastia

Misijné príbehy 4. štvrťrok 2019

Ezdráš a Nehemiáš
(4. štvrťrok 2019, formát DOC)

    príbeh
1. Ezdráš: jeho doba a poslanie Dievčatko sa modlilo za anjelov
2. Nehemiáš: jeho doba a poslanie Muž s „krivou palicou“
3. Božie povolanie: jeho zmysel a načasovanie. Uhryznutie hadom
4. Zoči-voči nepriateľstvu a odporu Peniaze pre misionárov
5. Nespravodlivosť pod maskou zbožnosti. Tvrdohlavá manželka
6. Božie slovo, slzy a radosť Prelomiť kliatbu
7. Náš odpúšťajúci Boh Dar pre prezidenta Ugandy
8. Boh zmluvy Evanjelizácia volejbalom
9. Zoznamy a rodokmene: povzbudenie v neľahkých časoch Siroty
10. Uctievanie Hospodina Tri varovania v Abcházsku
11. Odpadnutie a nové oživenie Tajomstvo šťastného domova
12. Zlé rozhodnutia – a čo ďalej?
13. Vodcovia v Izraeli

Misijné príbehy 3. štvrťrok 2019

Služba núdznym
(3. štvrťrok 2019, formát DOC)

    príbeh
1. Boh a stvorenstvo Boh Stvoriteľ
2. Plán pre lepší svet Plán pre lepší život
3. Sobota – deň slobody Deň skutočného oslobodenia
4. Milosť a spravodlivosť v Žalmoch a Prísloviach Návrat strateného syna
5. Volanie prorokov Zelenina pre cyklónmi sužované Fidži
6. Uctievanie Stvoriteľa Zelenina z vlastnej záhrady
7. Ježiš a ľudia v núdzi Z chuligána šéfkuchár
8. Jednému z týchto najmenších Človek potrebuje človeka
9. Služba v novozmluvnej cirkvi Cirkev v humanitárnej pomoci
10. Život podľa evanjelia ADRA naučila vodu tiecť hore kopcom
11. Adventná nádej v praktickom živote Praktická pomoc pre obdobie sucha
12. Milovať milosrdenstvo Služba druhým ako skutočný liek
13. Spoločenstvo služobníkov Zastavme násilie v rodinách

Zobraziť celý článok »

Misijné príbehy 2. štvrťrok 2019

Život rodiny
(2. štvrťrok 2019, formát DOC)

    príbeh
1. Kolobeh života Zápisník
2. Rozhodnutia Brazílčan medzi bombami
3. Príprava na zmenu Modlitby za dieťa
4. Osamelosť Predseda divízie a jeho otec
5. Slová múdrosti pre rodiny Moja žena rodí!
6. Kráľovská ľúbostná pieseň Zvláštne svetlo
7. Kľúče k rodinnej jednote Povedal nám o sobote
8. Obdobie rodičovstva Prečo som dal výpoveď
9. Obdobia strát Boh mal iný plán
10. Obdobia ťažkostí Modlitba vyrovnáva dlhy
11. Viera v rodine Silná pre Boha
12. Čo videli v tvojom dome? Chváliť Boha aj s HIV
13. Rodina a čas konca Tri podmienky

Misijné príbehy 1. štvrťrok 2019

Kniha Zjavenie
(1. štvrťrok 2019, formát DOC)

    príbeh
1. Evanjelium z ostrova Patmos Sila svedectva
2. Uprostred svietnikov Dar dieťaťa
3. Ježišovo posolstvo siedmim zborom Radosť príde s ránom
4. Hoden je Baránok Dve nesplniteľné modlitby
5. Sedem pečatí Adopcia na pohreb
6. Zapečatenie Božieho ľudu Zoznam vlastností partnera
7. Sedem trúbení Známka FX zmenená milosťou
8. Satan ako porazený nepriateľ Dar času
9. Satan a jeho spojenci Pieseň Šalamúnova a krava
10. Večné evanjelium Náradie a výletná loď
11. Sedem posledných rán Mojžiš a polícia v Zimbabwe
12. Súd nad Babylonom Ako je to s evolúciou?
13. „Všetko tvorím nové“ Dvakrát ohrozená infekciou HIV