Oživenie a reformácia
(3. štvrťrok 2013, formát DOC, cca 15kB)

    materiály pre učiteľov
1. Oživenie – naša najnaliehavejšia potreba otázky doplnky
2. Modlitba – pulz oživenia otázky doplnky
3. Božie slovo – základ oživenia otázky doplnky
4. Svedectvo a služba – ovocie oživenia otázky doplnky
5. Poslušnosť – ovocie oživenia otázky doplnky
6. Vyznanie a pokánie – podmienky oživenia otázky doplnky
7. Jednota – zväzok oživenia otázky doplnky
8. Rozoznávanie – ochrana oživenia otázky doplnky
9. Reformácia – výsledok oživenia otázky
10. Reformácia – ochota rásť a meniť sa otázky doplnky
11. Reformácia – nové myslenie doplnky
12. Reformácia – obnova narušených vzťahov otázky doplnky
13. Sľúbené oživenie a dokončenie Božieho diela otázky doplnky