Veľké lekcie malých prorokov
(2. štvrťrok 2013, formát DOC, cca 15kB)

    materiály pre učiteľov
1. Duchovné cudzoložstvo (Ozeáš) otázky doplnky
2. Láska a súd – Božia dilema (Ozeáš) otázky doplnky
3. Svätý a spravodlivý Boh (Joel) otázky doplnky
4. Pán všetkých národov (Amos) otázky doplnky
5. Hľadajte Hospodina (Amos) otázky doplnky
6. Horlivo odpúšťajúci (Jonáš) otázky doplnky
7. Zvláštny Boží ľud (Micheáš) otázky doplnky
8. Dôvera v Božiu dobrotu (Habakuk) otázky doplnky
9. Deň Hospodinov (Sofoniáš) otázky doplnky
10. Najdôležitejšie veci patria na prvé miesto (Aggeus) otázky doplnky
11. Posolstvo plné nádeje (Zachariáš) otázky doplnky
12. Najvzácnejší dar nebies (Zachariáš) otázky doplnky
13. Aby sme nezabudli! (Malachiáš) otázky