Záblesky Boha
(1. štvrťrok 2012, formát DOC, cca 15kB)

    materiály pre učiteľov
1. Trojjediný Boh doplnky
2. Na počiatku otázky doplnky
3. Boh ako Vykupiteľ otázky doplnky
4. Boh milosti a súdu otázky doplnky
5. Božia svätosť otázky doplnky
6. Boh zákonodarca otázky doplnky
7. Boh soboty otázky doplnky
8. Boh a príroda otázky doplnky
9. Boh – vládca dejín otázky doplnky
10. Boh, ktorý počúva otázky doplnky
11. Boh ako umelec otázky doplnky
12. Boh lásky otázky doplnky
13. Boh nádeje otázky

Plagát A4 (PDF) a Plagát A3 (PDF), ktorý môžete použiť ako pozvánku na štúdium sobotnej školy (verzia CZ).

Ako doplnkový materiál pre štúdium tém tohoto štvrťroku je možné použiť prednášky manželov Davidsonových, autorov týchto lekcií, ktorí v lete 2011 prednášali v rámci Biblického týždňa. Viac informácií o prednáškach a možnosť objednať záznam v e-shope Štúdia NÁDEJ.