Dne 13.4.2013 se konalo v Brně unijní setkání současných i případných budoucích učitelů sobotní školy. Přijelo kolem 170 účastníků z 30 sborů. Hlavním řečníkem byl Paolo Benini, vedoucí sobotní školy a osobní služby při mezinárodním ústředí Interevropské divize církve v Bernu.

Dopolední část proběhla v modlitebně církve BJB na Smetanové 20 a odpolední část se uskutečnila v modlitebně CASD na Střední 10. Hlavním řečníkem byl Paolo Benini, vedoucí sobotní školy a osobní služby při mezinárodním ústředí Interevropské divize církve v Bernu. Paolo Benini je specialistou na misijní zaměření sobotní školy, se kterým jsou právě v Itálii, v oblasti Milána, kde Paolo Benini působil, velmi dobré zkušenosti.

Dopolední část uvedl a hosta představil br. Oldřich Svoboda, který je vedoucím odd. sobotní školy při Česko-Slovenské unii. Následovalo kázání, kterým posloužil br. Benini, s překladem br. Svobody. Br. Benini hovořil o významu sobotní školy pro církev ve vztahu k růstu církve a uvedl “Klíčové základy pro s.š.” na základě bibl. textu Mt. 28,18-20. Jděte-učte-křtěte-získávejte. Misie znamená získávat a vytvářet učedníky, Ježíšovy učedníky. Potom se bratr zabýval třemi otázkami. Co nás učí Ježíš o tom, jak získávat učedníky? Jakým způsobem Ježíš získával učedníky? Kdo je učedník?. Velmi zajímavým způsobem bratr probral Jan 17. kap., z které vyplynulo, že Ježíš se v této modlitbě zaměřil na tři prosby pro učedníky: Aby milovali Boha, aby milovali bratry a sestry a aby milovali všechny ostatní kolem nás, dokonce i nepřátele. V tom je podstata evangelia.

Potom následovala sobotní škola, kterou vedl br. Jiří Tomášek. Ve skupinkách jsme se zamýšleli pomocí 5ti otázek nad tématem prorocké knihy Ozeáš a pak zástupci z několika skupinek tlumočili závěry ke kterým dospěli.

Odpolední část započal br. Svoboda témtem: “Klíčová role Bible v s.š.”. Zamýšleli jsme se nad prorockou knihou Joel s tím, že jsme si otevřeli Bibli a “Průvodce studiem Bible” a učili se hledat a formulovat hlavní myšlenku celého týdne a potom na základě uvedených hlavních bibl. textů uvedených pro každý den, jsme formulovali myšlenku pro každý den v týdnu a její vztah k hlavní myšlence celého týdne, ke které jsme dospěli již předtím. Učili jsme se poznat hlavní myšlenku, poznat cíl ke kterému jdeme při probírání bibl. tématu a jak k tomu cíli postupně dojdeme v jednotlivých částech.

V další – hlavní části, nás prováděl br. Benini, který nám představil určitý program či projekt sobotní školy s kterým začal na severu Itálie ve sborech v městě Bergamo a Miláno, který přinesl růst církve a který se začal uskutečňovat také v jiných sborech a státech Evropy. Br. Benini uvedl, že Sobotní škola je prvořadý náboženský vzdělávací systém CASD a sleduje čtyři cíle: 1. Studium Písma, 2. Společenství, 3. Evangelizační zaměření, 4. Zdůraznění celosvětové misie. Bratr uváděl hodně zajímavých zkušenosti ze své práce v oblasti misie a sobotní školy – o růstu církve pomocí uplatňování výše uvedených principů prostřednictvím sobotní školy a zapojení členů sboru do služby. Br. Benini potom navázal na myšlenku z dopoledního kázání: “Získávejte”, kterou následně rozvedl. Poukázal na tři směry, na které se má zaměřit věřící člověk.

V závěrečné části nastala praktická ukázka, jak by měla probíhat sobotní škola dle představeného projektu a jak by časově měla být strukturovaná. Uplatnění této metody již přineslo velké požehnání a růst sborů, kde se tento model zavedl.

Zdeněk Soviš, Brno