Evanjelizácia a svedectvo
(2. štvrťrok 2012, formát DOC, cca 15kB)

    materiály pre učiteľov
1. Čo je to evanjelizácia a svedectvo? otázky doplnky
2. Služba každého z nás otázky doplnky
3. Duchovné dary otázky doplnky
4. Evanjelizácia a svedectvo ako životný štýl otázky doplnky
5. Evanjelizácia krok za krokom otázky doplnky
6. Osobná evanjelizácia a svedectvo otázky doplnky
7. Spoločná evanjelizácia otázky doplnky
8. Príprava na evanjelizáciu a svedectvo otázky doplnky
9. Vyslaní do služby otázky doplnky
10. Láskyplná odozva otázky doplnky
11. Podávanie správ a svedectiev cirkvi otázky doplnky
12. Hodnotenie evanjelizácie otázky
13. Trvalá služba