List Galaťanom
(4. štvrťrok 2011, formát DOC, cca 15kB)

    materiály pre učiteľov
1. Pavol – apoštol pohanov otázky doplnky
2. Pavlova autorita a evanjelium otázky doplnky
3. Jednota evanjelia otázky doplnky
4. Ospravedlnenie jedine vierou v Ježiša otázky doplnky
5. Starozmluvná viera otázky doplnky
6. Prvenstvo zasľúbenia otázky doplnky
7. Cesta viery otázky doplnky
8. Z otrokov dedičia otázky doplnky
9. Pavlova pastorálna výzva otázky doplnky
10. Dve zmluvy otázky doplnky
11. Sloboda v Kristovi otázky doplnky
12. Žiť podľa Ducha otázky doplnky
13. Evanjelium a cirkev otázky
14. Chváliť sa krížom otázky