Archív rubriky Misijné projekty

Zbierka 13. soboty v 3. štvrťroku 2008

Finančné prostriedky zo zbierky 13. soboty sú na podporu plánovaných projektov cirkvi v jednotlivých častiach sveta.

V 3. štvrťroku 2008 sú finančné dary určené pre Severoamerickú divíziu (NAD) so sídlom v Silver Spring v Marylande (USA). Patria sem krajiny: Bermudy, Kanada, ostrovy Saint-Pierre a Miquelon, Spojené štáty americké, Johnsonov ostrov a Ostrovy Midway.

Celkový počet zborov v tejto divízii je 5 118, počet členov 1 030 361 a počet obyvateľov je 331 764 000.

Zobraziť celý článok »

Zbierky sobotnej školy v 3. štvrťroku 2008

V 3. štvrťroku 2008 sú finančné prostriedky z misijných zbierok sobotnej školy určené na podporu inštitúcií a oddelení cirkvi, ktoré sa zameriavajú na prácu s deťmi, s manželskými pármi, celými rodinami a v závere štvrťroka aj na misijnú prácu.

Každý učiteľ v detskej sobotnej škole vie, aké dôležité sú učebnice pre prácu s tými najmenšími. Mali by byť pútavé nielen pre deti, ale aj pre rodičov, ktorí môžu myšlienky úloh pri rodinných pobožnostiach s deťmi opakovať. Mali by byť aktuálne niekoľko rokov, pretože sa každý rok nevydávajú. Pripraviť potrebné formy nových učebníc sa v týchto dňoch snažia nielen vedúci oddelenia sobotnej školy detí a ich spolupracovníci v našej únii, ale i v celom svete.

Zobraziť celý článok »

Video: Misijné projekty 2. štvrťroku 2008

Štátom ležiacim v oblasti Strednej Ameriky a južnej Ázie je venované vydanie dokumentárnych filmov Adventist Mission na druhý štvrťrok roku 2008. Mimoriadne zaujímavý je predovšetkým dokument o situácii cirkvi na Kube a práci v oblasti Myanmaru (v Barme)

Dokumenty s českým dabingom, ktoré vydáva každý štvrťrok Generálna konferencia cirkvi adventistov prostredníctvom organizácie Adventist Mission, si môžete zadarmo stiahnuť vo formáte Windows Media alebo QuickTime. Krátke filmy môžu slúžiť ako náplň sobotných bohoslužieb, stretnutie mládeže alebo zborových činovníkov. Materiály možno tiež ľubovolne kopírovať a rozmnožovať.

  1. Kuba (WMV 83MB) ( MOV 78MB)
  2. Myanmar Barma (WMV 15MB) ( MOV 14MB)
  3. Radio Amanacer (WMV 37MB) ( MOV 36MB)
  4. Ricardo a Augustin (WMV 15MB) ( MOV 14MB)
  5. Srí Lanka (WMV 32MB) ( MOV 30MB)
  6. Středoamerická divize (WMV 72MB) ( MOV 68MB)
  7. Thajsko – dcera misionářů (WMV 10MB) ( MOV 10MB)
  8. Popelář z USA (WMV 79MB) ( MOV 83MB)

Zbierky sobotnej školy v 2. štvrťroku 2008

V 2. štvrťroku 2008 sú finančné prostriedky z misijných zbierok sobotnej školyu rčené na podporu inštitúcií a oddelení cirkvi, ktoré sa zameriavajú na výchovu mladých ľudí, prácu v sociálnej a humanitárnej oblasti a tiež evanjelizačnú činnosť. V našej únii v týchto oblastiach pôsobia: Klub Prieskumník – Pathfinder, AMICUS – združenie absolventov vysokých škôl, ADRA (zbierka na činnosť a prevádzku sa uskutoční 10. mája) a Stredisko korešpondenčných kurzov. S ich činnosťou sa každý z nás už do určitej miery stretol, a preto vieme oceniť ich úsilie a nasadenie. Môžeme ich podporiť svojimi darmi pri zbierkach v sobotnej škole.

Výnos zbierok bude sčasti odoslaný na aktivity a misijné projekty týchto organizácií vo svete a časť prostriedkov zostane pre misijnú činnosť v našej únii. Na odvodoch do svetového misijného fondu sa jednotlivé združenia podieľajú v roku 2008 takto:

České a Moravskosliezske združenie 85 %
Slovenské združenie 65 %

Zvyšné prostriedky zostávajú združeniam na finančné zabezpečenie ich misijných projektov.

Zbierka 13. soboty v 2. štvrťroku 2008

Finančné prostriedky z tejto zbierky sú určené na podporu plánovaných projektov cirkvi v jednotlivých častiach sveta.

V 2. štvrťroku 2008 sú finančné dary určené pre Stredoamerickú divíziu so sídlom v Miami na Floride. Tvoria ju krajiny: Mexiko, Guatemala, Belize, Salvádor, Honduras, Nikaragua, Kostarika, Panama, Kolumbia, Venezuela, Guyana, Surinam, Francúzska Guyana, Kuba, Haity, Dominikánska republika, Portoriko, Jamajka, Bahamy, Britské Panenské ostrovy, Americké Panenské ostrovy, Anguilla, Antigua a Barbuda, Aruba, Kajmanské ostrovy, Dominika, Grenada, Guadeloupe, Martinik, Svätá Lucia, Montserrat, Holandské Antily, Svätý Vincent a Grenadíny, Trinidad a Tobago, Turks a Caicos. V tejto oblasti žije 263 625 000 obyvateľov. Pôsobí tu 2 780 000 členov našej cirkvi, ktorí sa zhromažďujú v 8 900 zboroch. V roku 2008 všetky združenia odvádzajú na tento účel 60 %. Ostatné prostriedky zo zbierky 13. soboty sú tento štvrťrok určené na podporu stavebných projektov Moravskosliezskeho združenia.


Život cirkvi prináša neustálu zmenu. Niektoré stavby sa dokončujú a začínajú slúžiť svojim návštevníkom. Iné stavby sa začínajú. V súčasnosti prebieha v Moravskosliezskom združení rozsiahla rekonštrukcia modlitebne v Znojme. Aj na ňu budú určené prostriedky zo zbierky 13. soboty v 2. štvrťroku 2008.

Ďakujeme za Vaše modlitby, Vašu pomoc a za Božie vedenie.

Jaroslav Stejskal, hospodár Moravskosliezskeho združenia

Zbierka 13. soboty sa uskutoční 28. júna 2008

Video: Misijné projekty 1. štvrťroku 2008

Misijný projekt 1/2008

(Biškek, Kyrgyzstán)

So životom veriacich ľudí a ich misijnou službou v krajinách Euro-Ázijskej divízie Cirkvi adventistov siedmeho dňa (ESD) oboznámi užívateľov internetu niekoľko veľmi krátkych dokumentárnych filmov, ktoré si teraz môžete voľne stiahnuť na webových stránkach cirkvi. Organizácia Adventist Mission predstavuje týmto spôsobom prácu misionárov slúžiacich v rôznych častiach sveta.

Euro-Ázijská divízia zahŕňa 14 krajín, ktoré boli súčasťou bývalého Sovietskeho zväzu (napr. Arménsko, Bielorusko, Kyrgystan, Tadžikistan, Azerbajdžan a iné). Niektoré z nich umožnili na svojom území činnosť cirkvi, ale niektoré ďalšie republiky zavreli adventistické modlitebne a nikoho nepustili dovnútra.

Zobraziť celý článok »

Zbierka 13. soboty v 1. štvrťroku 2008

Finančné prostriedky zo zbierky 13. soboty sú určené na podporu plánovaných projektov cirkvi v jednotlivých častiach sveta. V 1. štvrťroku sú tieto finančné dary určené pre Euroázijskú divíziu. Toto oddelenie Generálnej konferencie tvoria krajiny: Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Kazachstan, Kirgizsko, Moldavsko, Rusko, Tadžikistan, Ukrajina, Uzbekistan a Sachalin.

V celej tejto oblasti pôsobí 1985 zborov, v ktorých sa schádza 160 000 členov. Celkový počet obyvateľov v týchto krajinách je 277 679 000.

V roku 2008 všetky združenia odvádzajú na tento účel 60 %.

„Viem, koľko dobra konáte, viem o všetkom vašom úsilí a poznám aj vašu vytrvalosť…“ (Zj 2,2)

Sú miesta, ktoré majú svoju históriu, tradíciu i atmosféru. Tá história môže byť zaujímavá, ale aj veľmi pohnutá. A to je prípad zboru v Pardubiciach. V roku 2007 si zbor pripomenul 85 rokov svojho trvania. Počas tejto doby prežili sestry a bratia v Pardubiciach veľa skúsenosti s Bohom. Z nadšenia, ochoty a darov členov cirkvi vyrástol v čase 1. republiky zbor aj s priľahlými priestormi pre bývanie nie iba kazateľa. V období zákazu pôsobenia bol objekt cirkvi zabavený, a hoci sa neskôr činnosť cirkvi obnovila, zbor už vrátený nebol. A tak sa začína budovať znovu. Dlhé roky slúžil tento „nový zbor“, ale jeho súčasný stav je už nevyhovujúci. Preto by sme radi zbierkou trinástej soboty 1. štvrťroku 2008 podporili členov pardubického zboru v ich úsilí o vybudovanie dôstojnej modlitebne.

Zdeněk Martásek, hospodár Českého sdruženia

Zbierky sobotnej školy v 1. štvrťroku 2008

V 1. štvrťroku 2008 sú finančné prostriedky z misijných zbierok sobotnej školy určené na podporu inštitúcií, ktoré používajú moderné zariadenia a médiá. Ich výhodou je možnosť osloviť mladých a technicky zdatných ľudí celej našej planéty priamo v ich domovoch a na pracoviskách. Používanie rádia, internetu, televízie a mobilných telefónov je dnes samozrejmosťou, ale vyžaduje si to nemalé finančné prostriedky.

Časť prostriedkov zostáva na misijné projekty v našej únii.

V marci 2008 sa uskutoční zbierka na projekty Štúdia Nádej.

Na odvodoch do celosvetových misijných zbierok sa jednotlivé združenia podieľajú v roku 2008 takto:
České a Moravskosliezske združenie: 85%
Slovenské združenie: 65%

Zvyšné prostriedky zostávajú združeniam na finančné zabezpečenie ich misijných projektov.

Stránka 3 z 3123