V 2. štvrťroku 2008 sú finančné prostriedky z misijných zbierok sobotnej školyu rčené na podporu inštitúcií a oddelení cirkvi, ktoré sa zameriavajú na výchovu mladých ľudí, prácu v sociálnej a humanitárnej oblasti a tiež evanjelizačnú činnosť. V našej únii v týchto oblastiach pôsobia: Klub Prieskumník – Pathfinder, AMICUS – združenie absolventov vysokých škôl, ADRA (zbierka na činnosť a prevádzku sa uskutoční 10. mája) a Stredisko korešpondenčných kurzov. S ich činnosťou sa každý z nás už do určitej miery stretol, a preto vieme oceniť ich úsilie a nasadenie. Môžeme ich podporiť svojimi darmi pri zbierkach v sobotnej škole.

Výnos zbierok bude sčasti odoslaný na aktivity a misijné projekty týchto organizácií vo svete a časť prostriedkov zostane pre misijnú činnosť v našej únii. Na odvodoch do svetového misijného fondu sa jednotlivé združenia podieľajú v roku 2008 takto:

České a Moravskosliezske združenie 85 %
Slovenské združenie 65 %

Zvyšné prostriedky zostávajú združeniam na finančné zabezpečenie ich misijných projektov.