Finančné prostriedky zo zbierky 13. soboty sú na podporu plánovaných projektov cirkvi v jednotlivých častiach sveta.

V 3. štvrťroku 2008 sú finančné dary určené pre Severoamerickú divíziu (NAD) so sídlom v Silver Spring v Marylande (USA). Patria sem krajiny: Bermudy, Kanada, ostrovy Saint-Pierre a Miquelon, Spojené štáty americké, Johnsonov ostrov a Ostrovy Midway.

Celkový počet zborov v tejto divízii je 5 118, počet členov 1 030 361 a počet obyvateľov je 331 764 000.

V roku 2008 všetky združenia odvádzajú na tento účel 60 %. Ostatné prostriedky sú určené na stavebné projekty Slovenského združenia.

Zbierka darov 13. soboty prebehne 27. septembra 2008.


Topoľčany, jeden z mladých zborov Slovenského združenia, v minulom roku oslávil dvadsiate výročie od svojho založenia. Súčasnou nevyhnutnou opravou budovy, ktorá bola vtedy zadaptovaná na bohoslužobné účely novozaloženého zboru, sa „mladý duch“ inšpiroval ku komplexnejšiemu a dlhodobejšiemu riešeniu. Nejde tu o nejaké mladícke nadšenie, ale o vzájomné úsilie realizovať rekonštrukciu budovy svojpomocne. Je to vždy dobrý jav, ak nám nie je jedno, ako budova zboru vyzerá. Ak žijeme a cítime s tým zborom, ak sa nás to dotýka.

Kedysi ma jedna pani architektka, keď som vybavoval postavenie modlitebne na mestskom úrade presviedčala, že by sme mali postaviť architektonickú dominantu, pamätník, ktorý bude reprezentovať cirkev v meste aj niekoľko generácií. Videla viaceré novodobo postavené kostoly a niektoré z nich sa jej veľmi páčili. Dlhšie som jej musel vysvetľovať, že naším poslaním a našimi prioritami je niečo iné ako stavať pamätníky.

Zbierka 13. soboty na stavebné účely bude práve v tomto štvrťroku príspevkom k realizácii rekonštrukcie topoľčianskej modlitebne, k zefektívneniu a lepšej účelovosti súčasného objektu.

E. Miškej, hospodár CSU
S. Ondrušek, hospodár SZ