Archív rubriky Misijné projekty

Video: Misijné projekty 2. štvrťroku 2009

Dokumenty Adventist Mission sú v 2. štvrťroku 2009 venované Juhoafricko-Indickooceánskej divízii, pre ktorú sú určené misijné dary 13. soboty v tomto štvrťroku. Tvoria ju krajiny: Angola, Botswana, Komory, Kerguelenské ostrovy, Lesotho, Madagaskar, Malawi, Maurícius, Mozambik, Namíbia, Réunion, Svätý Tomáš a Princov ostrov, Seychely, Južná Afrika, Svazijsko, Zambia, Zimbabwe, Ascension, Svätá Helena a ostrovy Tristan da Cunha. V oblasti pôsobí 2 114 290 členov našej cirkvi, ktorí sa zhromažďujú v 7 242 zboroch. Žije tu 150 641 000 obyvateľov, čo znamená, že na jedného adventistu pripadá 71 neadventistov. Aj tieto dokumenty pripravilo v českej verzii štúdio AWR.

Zobraziť celý článok »

Zbierka 13. soboty v 2. štvrťroku 2009

Finančné prostriedky zo zbierky 13. soboty sú na podporu plánovaných projektov cirkvi v jednotlivých častiach sveta.

V druhom štvrťroku 2009 sú finančné dary určené pre Juhoafricko-Indickooceánsku divíziu so sídlom v Irene (Juhoafrická republika). Tvoria ju krajiny: Angola, Botswana, Komory, Kerguelenské ostrovy, Lesotho, Madagaskar, Malawi, Maurícius, Mozambik, Namíbia, Réunion, Svätý Tomáš a Princov ostrov, Seychely, Južná Afrika, Svazijsko, Zambia, Zimbabwe, Ascension, Svätá Helena a ostrovy Tristan da Cunha.

Zobraziť celý článok »

Zbierky sobotnej školy v 2. štvrťroku 2009

V druhom štvrťroku 2009 sú finančné prostriedky z misijných zbierok sobotnej školy určené na podporu tých odvetví cirkvi, ktoré sa venujú výchove mladých ľudí, sociálnej a humanitárnej činnosti a tiež misii. V našej únii pôsobia v tejto oblasti Klub Pathfinder, AMICUS – združenie absolventov vysokých škôl, ADRA a stredisko korešpondenčných kurzov. Ich úsilie a nasadenie môžeme podporiť svojimi darmi pri zbierkach v sobotnej škole. Zobraziť celý článok »

Video: Misijné projekty 1. štvrťroku 2009

Dokumenty Adventist Mission sú v 1. štvrťroku 2009 venované Juhoázijsko-pacifickej divízii, pre ktorú sú určené misijné dary 13. soboty v tomto štvrťroku. Vďaka vám všetkým, ktorí ste svojimi prostriedkami ochotní podporiť misijnú prácu v krajinách ako je Bangladéš, Brunej, Kambodža, Laos, Malajzia, Myanmar (Barma), Filipíny, Singapur, Srí Lanka, Thajsko, Východný Timor, Vietnam, Marshalove ostrovy, Indonézia, Kalimantan (Borneo), Sulawesi (Celebes), Jáva, ostrov Guam a ďalšie ostrovy. Celú oblasť obýva 743 957 000 ľudí, z toho je 876 197 členov Cirkvi adventistov siedmeho dňa. aj tieto dokumenty pripravilo v českej verzii štúdio AWR.

Zobraziť celý článok »

Zbierka 13. soboty v 1. štvrťroku 2009

Finančné prostriedky zo zbierky 13. soboty sú určené na plánované projekty cirkvi v jednotlivých častiach sveta. V 1. štvrťroku 2009 je to na podporu pre Juhoázijsko-Pacifickú divíziu. Túto divíziu tvoria krajiny: Bangladéš, Brunej, Filipíny, Indonézia, Kambodža, Laos, Malajzia, Mjanmarsko (Barma), Singapur, Srí Lanka, Sulawesi (Celebes), Thajsko, Východný Timor, Vietnam, Marshalove ostrovy, ostrov Guam a ďalšie ostrovy. Celkový počet zborov v tejto divízii je 6 240, počet členov je 876 197 a počet obyvateľov je 743 957 000. Zobraziť celý článok »

Zbierky sobotnej školy v 1. štvrťroku 2009

Dary z misijných zbierok sú v prvom štvrťroku 2009 určené na podporu inštitúcií, ktoré zažívajú v dnešnom svete veľký rozmach a sú čoraz populárnejšie. Využívajú moderné zariadenia a médiá a záujem o ne je predovšetkým medzi mladými ľuďmi. Oslovujú obyvateľov našej planéty priamo v ich domovoch a na pracoviskách. Používanie rozhlasu, internetu, televízie a mobilných telefónov je dnes samozrejmosťou a stále viac sa uplatňujú pri pastorácii, svedectvách a oslovení ľudí. Zobraziť celý článok »

Video: Misijné projekty 4. štvrťroku 2008

Dokumenty Adventist Mission pre 4. štvrťrok sú venované prevažne oblasti Severoázijsko-Pacifickej divízie. Práve to je oblasť, pre ktorú sú určené misijné dary 13. soboty v tomto štvrťroku. Ďakujeme vám všetkým, ktorí ste svojimi prostriedkami ochotní podporiť misijnú prácu v krajinách ako je KLDR, Japonsko, Mongolsko, Čína vrátane Honkongu a Macaa, Južná Kórea a Tchaj-wan. Poďakovanie patrí aj štúdiu AWR za prípravu a dabing týchto dokumentov.

Zobraziť celý článok »

Zbierka 13. soboty v 4. štvrťroku 2008

Finančné prostriedky zo zbierky 13. soboty sú určené na plánované projekty cirkvi v jednotlivých častiach sveta. V 4. štvrťroku je to na podporu Severoázijsko-Pacifickej divízie (NSD) so sídlom v Goyang City, Južná Kórea. Túto divíziu tvoria krajiny: Kórejská ľudovodemokratická republika, Japonsko, Mongolsko, Čína (vrátane Hongkongu a Macaa), Južná Kórea a Tchaj-wan. Celkový počet zborov v tejto divízii je 1 820, počet členov je 578 819 a počet obyvateľov je 1 550 414 000. Zobraziť celý článok »

Zbierky sobotnej školy v 4. štvrťroku 2008

Vo štvrtom štvrťroku 2008 napĺňajú finančné prostriedky z misijných zbierok sobotnej školy rozpočet Generálnej konferencie pre potreby misijných pracovníkov, predovšetkým knižných evanjelistov. Oblasťami, na ktoré sa v tomto období sústreďuje najväčšia pozornosť, sú predovšetkým tie časti sveta, ktoré ležia na južnej pologuli. Zobraziť celý článok »

Video: Misijné projekty 3. štvrťroku 2008

Dokumenty Adventist Mission pre 3. štvrťrok sú venované prevažne oblasti Severnej Ameriky. Práve to je oblasť pre ktorú sú určené misijné dary 13. soboty v tomto štvrťroku. Vďaka vám všetkým, ktorí ste svojimi prostriedkami ochotní podporiť misijnú prácu v Severnej Amerike i štúdiu AWR za prípravu a dabing týchto dokumentov.

Zobraziť celý článok »

Stránka 2 z 3123