V 1. štvrťroku 2008 sú finančné prostriedky z misijných zbierok sobotnej školy určené na podporu inštitúcií, ktoré používajú moderné zariadenia a médiá. Ich výhodou je možnosť osloviť mladých a technicky zdatných ľudí celej našej planéty priamo v ich domovoch a na pracoviskách. Používanie rádia, internetu, televízie a mobilných telefónov je dnes samozrejmosťou, ale vyžaduje si to nemalé finančné prostriedky.

Časť prostriedkov zostáva na misijné projekty v našej únii.

V marci 2008 sa uskutoční zbierka na projekty Štúdia Nádej.

Na odvodoch do celosvetových misijných zbierok sa jednotlivé združenia podieľajú v roku 2008 takto:
České a Moravskosliezske združenie: 85%
Slovenské združenie: 65%

Zvyšné prostriedky zostávajú združeniam na finančné zabezpečenie ich misijných projektov.