Finančné prostriedky zo zbierky 13. soboty sú určené na podporu plánovaných projektov cirkvi v jednotlivých častiach sveta. V 1. štvrťroku sú tieto finančné dary určené pre Euroázijskú divíziu. Toto oddelenie Generálnej konferencie tvoria krajiny: Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Kazachstan, Kirgizsko, Moldavsko, Rusko, Tadžikistan, Ukrajina, Uzbekistan a Sachalin.

V celej tejto oblasti pôsobí 1985 zborov, v ktorých sa schádza 160 000 členov. Celkový počet obyvateľov v týchto krajinách je 277 679 000.

V roku 2008 všetky združenia odvádzajú na tento účel 60 %.

„Viem, koľko dobra konáte, viem o všetkom vašom úsilí a poznám aj vašu vytrvalosť…“ (Zj 2,2)

Sú miesta, ktoré majú svoju históriu, tradíciu i atmosféru. Tá história môže byť zaujímavá, ale aj veľmi pohnutá. A to je prípad zboru v Pardubiciach. V roku 2007 si zbor pripomenul 85 rokov svojho trvania. Počas tejto doby prežili sestry a bratia v Pardubiciach veľa skúsenosti s Bohom. Z nadšenia, ochoty a darov členov cirkvi vyrástol v čase 1. republiky zbor aj s priľahlými priestormi pre bývanie nie iba kazateľa. V období zákazu pôsobenia bol objekt cirkvi zabavený, a hoci sa neskôr činnosť cirkvi obnovila, zbor už vrátený nebol. A tak sa začína budovať znovu. Dlhé roky slúžil tento „nový zbor“, ale jeho súčasný stav je už nevyhovujúci. Preto by sme radi zbierkou trinástej soboty 1. štvrťroku 2008 podporili členov pardubického zboru v ich úsilí o vybudovanie dôstojnej modlitebne.

Zdeněk Martásek, hospodár Českého sdruženia