V 3. štvrťroku 2008 sú finančné prostriedky z misijných zbierok sobotnej školy určené na podporu inštitúcií a oddelení cirkvi, ktoré sa zameriavajú na prácu s deťmi, s manželskými pármi, celými rodinami a v závere štvrťroka aj na misijnú prácu.

Každý učiteľ v detskej sobotnej škole vie, aké dôležité sú učebnice pre prácu s tými najmenšími. Mali by byť pútavé nielen pre deti, ale aj pre rodičov, ktorí môžu myšlienky úloh pri rodinných pobožnostiach s deťmi opakovať. Mali by byť aktuálne niekoľko rokov, pretože sa každý rok nevydávajú. Pripraviť potrebné formy nových učebníc sa v týchto dňoch snažia nielen vedúci oddelenia sobotnej školy detí a ich spolupracovníci v našej únii, ale i v celom svete.

Kresťanský domov je oddelenie, ktoré napomáha udržiavať láskyplný vzťah medzi manželmi, rodičmi a deťmi, ale tiež v celej rozvetvenej rodine.

Oddelenie, ktorého práca sa dotýka každého z nás, je oddelenie osobnej služby. Pre všetkých z nás platí výzva deliť sa o vieru v Boha a nádej na záchranu v Ježišovi Kristovi.

Svojimi darmi pri zbierkach v sobotnej škole môžeme podporiť prípravu ochotných sestier a bratov v programe Go One Million.

Výnos zbierok bude sčasti odoslaný na misijné projekty vo svete a menšia časť prostriedkov zostane na misijnú činnosť v našej únii. Na odvodoch do svetového misijného fondu sa jednotlivé združenia podieľajú v roku 2008 takto:

  • České a Moravskosliezske združenie: 85% vybraných prostriedkov
  • Slovenské združenie: 65% vybraných prostriedkov