Finančné prostriedky z tejto zbierky sú určené na podporu plánovaných projektov cirkvi v jednotlivých častiach sveta.

V 2. štvrťroku 2008 sú finančné dary určené pre Stredoamerickú divíziu so sídlom v Miami na Floride. Tvoria ju krajiny: Mexiko, Guatemala, Belize, Salvádor, Honduras, Nikaragua, Kostarika, Panama, Kolumbia, Venezuela, Guyana, Surinam, Francúzska Guyana, Kuba, Haity, Dominikánska republika, Portoriko, Jamajka, Bahamy, Britské Panenské ostrovy, Americké Panenské ostrovy, Anguilla, Antigua a Barbuda, Aruba, Kajmanské ostrovy, Dominika, Grenada, Guadeloupe, Martinik, Svätá Lucia, Montserrat, Holandské Antily, Svätý Vincent a Grenadíny, Trinidad a Tobago, Turks a Caicos. V tejto oblasti žije 263 625 000 obyvateľov. Pôsobí tu 2 780 000 členov našej cirkvi, ktorí sa zhromažďujú v 8 900 zboroch. V roku 2008 všetky združenia odvádzajú na tento účel 60 %. Ostatné prostriedky zo zbierky 13. soboty sú tento štvrťrok určené na podporu stavebných projektov Moravskosliezskeho združenia.


Život cirkvi prináša neustálu zmenu. Niektoré stavby sa dokončujú a začínajú slúžiť svojim návštevníkom. Iné stavby sa začínajú. V súčasnosti prebieha v Moravskosliezskom združení rozsiahla rekonštrukcia modlitebne v Znojme. Aj na ňu budú určené prostriedky zo zbierky 13. soboty v 2. štvrťroku 2008.

Ďakujeme za Vaše modlitby, Vašu pomoc a za Božie vedenie.

Jaroslav Stejskal, hospodár Moravskosliezskeho združenia

Zbierka 13. soboty sa uskutoční 28. júna 2008