Archív rubriky Misijné príbehy

Misijné príbehy 4. štvrťrok 2015


Jeremiáš
(4. štvrťrok 2015, formát DOC, cca 15kB)

    príbeh
1. Jeremiášovo prorocké povolanie Najlepšia kariéra (1)
2. Vnútorná a vonkajšia kríza Najlepšia kariéra (2)
3. Posledných päť judských kráľov Nečakaná odpoveď
4. Keď milujúci Boh trestá Nič viac, len viera (1)
5. Hospodinovo slovo je v mojom srdci ako horiaci oheň Nič viac, len viera (2)
6. Symbolické činy Odvážna vízia (1)
7. Pokračovanie krízy Odvážna vízia (2)
8. Joziášove reformy Božia zachraňujúca ruka (1)
9. Jeremiášovo jarmo Božia zachraňujúca ruka (2)
10. Zničenie Jeruzalema Volanie z Kalahari (1)
11. Nová zmluva Volanie z Kalahari (2)
12. Späť do Egypta Veriacemu slúži všetko na dobré
13. Poučenie z Jeremiáša „Teraz je ten čas“

Misijné príbehy 3. štvrťrok 2015


Misionári
(3. štvrťrok 2015, formát DOC, cca 15kB)

    príbeh
1. Boh a misia Zbraň nevystrelí (1)
2. Abrahám – prvý misionár Zbraň nevystrelí (2)
3. Nezvyčajný misionár Dvojnásobné víťazstvo (1)
4. Jonáš Dvojnásobné víťazstvo (2)
5. Vyhnanci ako misionári Dar z rieky (1)
6. Ester a Mordochaj Dar z rieky (2)
7. Ježiš – učiteľ misie Muž s transparentom
8. Misia, ktorá prekračuje hranice kultúr
9. Peter a pohania Túžba po nádeji (1)
10. Filip ako misionár Túžba po nádeji (2)
11. Pavol – prostredie a povolanie Ukradnuté kázania (1)
12. Pavol – misia a posolstvo Ukradnuté kázania (2)
13. Naozaj musí počuť celý svet? Náhodné stretnutie v autobuse

Misijné príbehy 2. štvrťrok 2015


Evanjelium podľa Lukáša
(2. štvrťrok 2015, formát DOC, cca 15kB)

    príbeh
1. Ježišov príchod Stretnutie s Bohom
2. Krst a pokúšanie Svedok cirkvi
3. Kto je Ježiš Kristus? Podzemná Biblia
4. Povolanie k učeníctvu „Už na to chvíľu čakám“
5. Kristus ako Pán soboty Nechať sa viesť a premieňať
6. Ženy v Lukášovom evanjeliu Vzácnejšie než peniaze
7. Ježiš, Svätý Duch a modlitba Muž s transparentom
8. Ježišovo poslanie Pochvala namiesto predsudkov
9. Ježiš – najlepší učiteľ Hľadanie pokoja (1)
10. Každodenné nasledovanie Ježiša Hľadanie pokoja (2)
11. Božie kráľovstvo Boj s tieňmi (1)
12. Ježiš v Jeruzaleme Boj s tieňmi (2)
13. Ukrižovaný a vzkriesený Od smrti k novému životu

Misijné príbehy 1. štvrťrok 2015


Príslovia
(1. štvrťrok 2015, formát DOC, cca 15kB)

    príbeh
1. Volanie múdrosti Od mesta Humptulips až po jazero Aleknagik (1)
2. Nech sú všetky tvoje cesty pevné Tábor Polárka: žiariaca hviezda
3. Otázka života a smrti „Toto predsa nie je rozprávkový medveď!“
4. Božia múdrosť Pripravený na čokoľvek
5. Požehnanie spravodlivých Svetlo svetu
6. Keď nás klame zrak Aj oni si zaslúžia dostať novú šancu
7. Rebríček hodnôt „Vaši rodičia na vás musia byť takí hrdí!“
8. Slová múdrosti Braydnove svedectvo
9. Slová pravdy Úspešná záchranná misia
10. Pod maskou Ako otvoriť oveľa viac dverí
11. Žiť vierou Láskavosť sa ti vždy vráti
12. Pokora múdrych Trikrát zachránený
13. Ženy a víno Nové topánky a sobota

Misijné príbehy 4. štvrťrok 2014


Jakubov list
(4. štvrťrok 2014, formát DOC, cca 15kB)

    príbeh
1. Jakub, Pánov brat Boží hlas, ktorý vedie
2. Viera Heidina nádej (1)
3. Naša slabosť a Kristova sila Heidina nádej (2)
4. Buďme tými, ktorí činia slovo Anjeli na hlavnej ceste (1)
5. Láska a zákon Anjeli na hlavnej ceste (2)
6. Viera a skutky Vierou vidím
7. Jazyk pod kontrolou Neposlušný syn (1)
8. Pokorné prijatie nebeskej múdrosti Neposlušný syn (2)
9. Zákonodarca a súd Nemúdry Šalamún zmúdrel
10. Bohatí a chudobní Odsúdení k smrti (1)
11. Príprava na žatvu Odsúdení k smrti (2)
12. Modlitba, uzdravenie a obnova Ste zatknutí! (1)
13. Večné evanjelium Ste zatknutí! (2)

Misijné príbehy 3. štvrťrok 2014


Ježišovo učenie
(3. štvrťrok 2014, formát DOC, cca 15kB)

    príbeh
1. Náš milujúci nebeský Otec S radosťou na ceste
2. Syn Keď viacerí pracujú spolu na Božom diele
3. Svätý Duch
4. Spasenie Napĺňanie Božieho sna
5. Ako byť spasený Služba záchrany
6. Rast v Kristovi Verný Renalto
7. Žiť ako Kristus Boh je moja skala
8. Cirkev Potvrdenie o desiatkoch
9. Naše poslanie Majkina nová škola
10. Boží zákon Práca z lásky
11. Sobota Najväčšia moc
12. Smrť a vzkriesenie Škatuľka na príbehy
13. Druhý príchod Ježiša Krista Ukáž nám svoju cirkev

Misijné príbehy 2. štvrťrok 2014


Kristus a jeho zákon
(2. štvrťrok 2014, formát DOC, cca 15kB)

    príbeh
1. Zákony v Kristovej dobe Vplyvný život
2. Kristus a Mojžišov zákon Dar chvály
3. Kristus a náboženské tradície Spôsobiť zmenu
4. Kristus a zákon v Kázaní na vrchu Modlitba Patrície
5. Kristus a sobota
6. Kristova smrť a zákon Nový život
7. Kristus, koniec zákona
8. Boží zákon a Kristov zákon
9. Kristus, zákon a evanjelium
10. Kristus, zákon a zmluvy Oni to tiež potrebujú počuť
11. Apoštoli a zákon Mohammadova nová škola
12. Kristova cirkev a zákon Zobrať Boha za slovo
13. Kristovo kráľovstvo a zákon Priestor na zdieľanie viery

Misijné príbehy 1. štvrťrok 2014


Učeníctvo
(1. štvrťrok 2014, formát DOC, cca 15kB)

    príbeh
1. Učeníctvo a Písmo Sen farmára Hilda
2. Podobenstvá, prirovnania a metafory Chipin výber
3. Učeníci a modlitba Kráčať vierou
4. Výchova detí Jonatánovo prianie
5. Učeníci a chorí ľudia Potvrdzovať Božie sľuby
6. Učeníci a spoločnosť Práve včas
7. Ježiš a ľudia na okraji spoločnosti Syn krstného otca
8. Bohatí a slávni Horieť pre Ježiša
9. Získavanie učeníkov medzi tými, ktorí majú moc a vplyv Božia prekvapujúca odpoveď
10. Choďte a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch Silný hlas
11. Predpoklady a vlastnosti Kristových nasledovníkov S Bohom je všetko možné
12. Žatva je veľká, robotníkov málo Nemusíš sa hanbiť
13. Vezmi svoj kríž a nasleduj ma Tesárovo náradie (alegória)

Misijné príbehy 4. štvrťrok 2013


Svätyňa
(4. štvrťrok 2013, formát DOC, cca 15kB)

    príbeh
1. Nebeská svätyňa Neslušný sused
2. „Nebo“ na zemi Malé verné stádo
3. Živá, svätá, Bohu milá obeť Najlepší priatelia pre Ježiša
4. Poučenie zo svätyne Prenasledovaní a víťazní
5. Zmierenie Meč a Duch Svätý
6. Deň zmierenia Dieťa bude viesť
7. On vzal naše hriechy na kríž Boh dokáže aj nemožné
8. Kristus, naš veľkňaz Byť na Ježišovej strane
9. Predadventný súd Šíriť svetlo
10. Nebeská svätyňa a Deň zmierenia Tvrdohlavá ateistka
11. Naše prorocké posolstvo Tanečník duchov (1)
12. Vesmírny konflikt a Boží charakter Tanečník duchov (2)
13. Svätyňa a kresťanský život Výživa pre duchovné korene

Misijné príbehy 3. štvrťrok 2013


Oživenie a reformácia
(3. štvrťrok 2013, formát DOC, cca 15kB)

    príbeh
1. Oživenie – naša najnaliehavejšia potreba Otázka malého Ibrahima
2. Modlitba – pulz oživenia Ukáž mi Tvoju cirkev (1)
3. Božie slovo – základ oživenia Ukáž mi Tvoju cirkev (2)
4. Svedectvo a služba – ovocie oživenia Zuriho Nádej
5. Poslušnosť – ovocie oživenia Druhá šanca
6. Vyznanie a pokánie – podmienky oživenia Inzerát v novinách
7. Jednota – zväzok oživenia Neposlušná dcéra
8. Rozoznávanie – ochrana oživenia Milina modlitba
9. Reformácia – výsledok oživenia Konečne doma
10. Reformácia – ochota rásť a meniť sa Dilema Samba Jeana
11. Reformácia – nové myslenie
12. Reformácia – obnova narušených vzťahov Sila viery
13. Sľúbené oživenie a dokončenie Božieho diela Chcem slúžiť!
Stránka 3 z 612345...Posledná »