Prorok Daniel
(1. štvrťrok 2020, formát DOC)

    príbeh
1. Od čítania k pochopeniu Ako získať priateľov
2. Z Jeruzalema do Babylona Evanjelizácia prostredníctvom kníh
3. Od tajomstva k zjaveniu Požiar
4. Z ohnivej pece do paláca Útok v škole
5. Od pýchy k pokore Na Kaukaze som našiel Krista
6. Od povýšenectva ku skaze Lepšie ako dentálna hygiena
7. Z jamy levov do anjelskej náruče Modliaca sa matka
8. Z rozbúreného mora do nebeských oblakov Zázrak v Egypte
9. Od poškvrnenia k očisteniu Svedectvo hrobu
10. Od vyznania k radosti Anjeli na letisku v Angole
11. Od zápasu k víťazstvu Nenarodené dieťa odmietlo zomrieť
12. Od severu a juhu do Nádhernej krajiny Srdce pre misiu
13. Z prachu ku hviezdam Slzy šťastia