Radosť v Jeho misii
(3. štvrťrok 2020, formát DOC)

    príbeh
1. Prečo vydávať svedectvo o Kristovi? Na letisku
2. Moc osobného svedectva Ako oživiť zbor v Ohiu?
3. Vidieť ľudí Ježišovými očami Kolportér
4. Moc modlitby za druhých ľudí Poľský vojak
5. Svedectvo v moci Ducha (Duchom zmocnené svedectvo) Štyri sny
6. Neobmedzené možnosti Volajte ma „Carlos“
7. Zvestovanie Slova Nové srdce pre Alexa
8. Slúžiť ako Kristus Prekvapenie v Sudáne
9. Ako priviesť ľudí k zmene Buď odvážny!
10. Spoločne v službe Odpustenie
11. Ježišov príbeh ako súčasť môjho príbehu Mŕtva žena prehovorí
12. Dobrá správa pre všetkých Adventistka v ďalšom živote
13. Krok viery Žena, ktorá bola tehotná dva roky