Archív rubriky Misijné príbehy

Misijné príbehy 1. štvrťrok 2013


Stvorenie
(1. štvrťrok 2013, formát DOC, cca 15kB)

    príbeh
1. Ježiš – Stvoriteľ neba a zeme Mocný meč
2. Stvorenie: Formovanie sveta Pozvánka, garážové dvere a 50 dolárový šek
3. Dokončenie stvorenia Slúžiť maličkosťami
4. Stvorenie a Biblia Misijná kaviareň
5. Stvorenie a morálka Dve cesty
6. Stvorenie a pád Misia na kajakoch
7. V zrkadle, v záhade Rebel rebeluje
8. Ježiš – Darca a Udržiavateľ Služba v armáde
9. Manželstvo: Dar z raja Aj malé projekty majú veľký dosah
10. Správcovstvo a životné prostredie Srdce plné vďačnosti
11. Sobota: Dar z raja Prijať mestá sveta
12. Stvorenie a evanjelium Nájsť nádej, nájsť Ježiša
13. Nové stvorenie Uctievať Boha a diabla

Misijné príbehy 4. štvrťrok 2012


Rast v Kristovi
(4. štvrťrok 2012, formát DOC, cca 15kB)

    príbeh
1. Veľký spor – základ Nasledovať hriešnikov
2. Boh, ktorý sa nám zjavuje Prijať zodpovednosť za mestá sveta
3. Človek – dielo Božích rúk Biblický text
4. Spasenie – jediné riešenie Škola pre naše deti
5. Rast v Kristovi Púšťať chlieb po vode
6. Víťazstvo nad zlými silami Dvojnásobný rybár
7. Výzbroj na dosiahnutie víťazstva Sila hudby
8. Cirkev – v službách ľudstvu Zmenené srdce
9. Cirkev – obrady a rituály Stretnutie s Bohom
10. Zákon a evanjelium Posolstvo o spasení
11. Kresťanský život Presvedčivé posolstvo
12. Posledné veci – Ježiš a spasení Vskutku slobodná
13. Keď bude všetko nové Boh pripravuje cestu

Misijné príbehy 3. štvrťrok 2012


Listy o nádeji
(3. štvrťrok 2012, formát DOC, cca 15kB)

    príbeh
1. Evanjelium prichádza do Tesaloniky Odvážny malý evanjelista
2. Budovanie vzťahov Maják na ostrove
3. Tesalonika v dobe apoštola Pavla Druhá šanca pre Etienne
4. Radosť a vďačnosť Bábky
5. Príklad apoštolov Stratený chlapec
6. Skutoční priatelia Nájsť cestu domov (1.)
7. Život v čistote a svätosti Nájsť cestu domov (2.)
8. Mŕtvi v Kristovi Viera a prasatá
9. Posledné udalosti Svetlo v temnote (1.)
10. Život v cirkvi Svetlo v temnote (2.)
11. Zasľúbenie prenasledovaným Túžba šíriť evanjelium
12. Antikrist Nový majster
13. Verná cirkev Od väzňa ku kazateľovi

Misijné príbehy 2. štvrťrok 2012


Evanjelizácia a svedectvo
(2. štvrťrok 2012, formát DOC, cca 15kB)

    príbeh
1. Čo je to evanjelizácia a svedectvo? Zdieľanie Božej lásky v Číne
2. Služba každého z nás Poklady pravdy
3. Duchovné dary Domov nádeje
4. Evanjelizácia a svedectvo ako životný štýl Tvrdohlavý ateista
5. Evanjelizácia krok za krokom Už nikdy viac sama
6. Osobná evanjelizácia a svedectvo Fwachina viera
7. Spoločná evanjelizácia Božie trpezlivé hľadanie (1.)
8. Príprava na evanjelizáciu a svedectvo Božie trpezlivé hľadanie (2.)
9. Vyslaní do služby Náš najväčší Liečiteľ
10. Láskyplná odozva Teraz vidím
11. Podávanie správ a svedectiev cirkvi Milovaná zborom
12. Hodnotenie evanjelizácie Lekcie lásky
13. Trvalá služba Viera mojej sestry

Misijné príbehy 1. štvrťrok 2012


Záblesky Boha
(1. štvrťrok 2012, formát DOC, cca 15kB)

    príbeh
1. Trojjediný Boh Kliatba pohanského kňaza
2. Na počiatku Nádej a budúcnosť
3. Boh ako Vykupiteľ Sila modlitby
4. Boh milosti a súdu Ukradnutá krava
5. Božia svätosť Misia prostredníctvom detí
6. Boh zákonodarca Odhodlanie slúžiť
7. Boh soboty Raquelin nový zbor
8. Boh a príroda Tvrdohlavý profesor
9. Boh – vládca dejín Od zúfalstva k nádeji
10. Boh, ktorý počúva Hlučný sused
11. Boh ako umelec Rok pre Boha
12. Boh lásky Prelom v dedine Bebe
13. Boh nádeje Povolaný

Misijné príbehy 4. štvrťrok 2011


List Galaťanom
(4. štvrťrok 2011, formát DOC, cca 15kB)

    príbeh
1. Pavol – apoštol pohanov Rodinná udalosť
2. Pavlova autorita a evanjelium Druhá šanca
3. Jednota evanjelia Tí obávaní adventisti!
4. Ospravedlnenie jedine vierou v Ježiša Zlí kresťania
5. Starozmluvná viera Jednota z chaosu
6. Prvenstvo zasľúbenia Boží úžasný plán
7. Cesta viery Niekto ťa sleduje
8. Z otrokov dedičia Nové volanie
9. Pavlova pastorálna výzva Proti prúdu
10. Dve zmluvy Len pre Boha
11. Sloboda v Kristovi Boh má tisíce spôsobov
12. Žiť podľa Ducha Evanjelizácia cez internet
13. Evanjelium a cirkev Konečne zjednotení
14. Chváliť sa krížom Cudzinec

Misijné príbehy 3. štvrťrok 2011


Uctievanie
(3. štvrťrok 2011, formát DOC, cca 15kB)

    príbeh
1. Bohoslužba v Genezis: Dva druhy bohoslužby Horlivý nasledovník
2. Bohoslužba a Exodus: Kto je Boh? Požehnanie dažďa
3. Sobota a bohoslužba Modlila som sa, aby ste prišli
4. Radosť pred Hospodinom: svätyňa a bohoslužba Zdráhavé svedectvo
5. Šťastný si, ó, Izrael! Učiť učiteľa
6. Bohoslužba, pieseň a oslava Tvrdohlavá viera
7. Bohoslužba v žalmoch Ísť za svetlom
8. Prispôsobovanie sa, kompromisy a kríza v bohoslužbe Kázanie, ktoré zmenilo celú rodinu
9. Proroci a bohoslužba Oslobodený
10. Bohoslužba: zo zajatia k obnove Láskavá obetavosť
11. V Duchu a v pravde Kňaz, ktorý pomohol adventistom
12. Bohoslužba v ranej cirkvi Škola, ktorá zmenila môj život
13. Bohoslužba v knihe Zjavenie Božie jemné postrčenia

Misijné príbehy 2. štvrťrok 2011


Šaty z Biblie
(2. štvrťrok 2011, formát DOC, cca 15kB)

    príbeh
1. Plášť utkaný na nebeských krosnách
2. Skvostné rúcho dokonalosti Neprestajné otázky
3. Rúcho neviny Uvidieť svetlo
4. Pestrofarebný plášť Vášnivý darca
5. Kňazské rúcho milosti Malá misionárka
6. Eliášov a Elizeov plášť Ako banditi prežili obrátenie
7. Ukrytí v tôni jeho krídel Verný syn
8. Slávnostné šaty Kristus premenil môj život
9. Špinavé služobné rúcho Rybári ľudí
10. Nové šaty pre márnotratného syna Hľadanie viery
11. Svadobné šaty Banyánové stromy
12. Ježiš a symbolika šiat v evanjeliách Reťaz viery
13. Oblečte sa v Pána Ježiša Krista Nadšenie pre záchranu ľudí

Misijné príbehy 1. štvrťrok 2011

Biblia a emócie
(1. štvrťrok 2011, formát DOC, cca 15kB)

    príbeh
1. Emócie Spoznávanie Boha
2. Božie opatrenie proti strachu Jednoduché pozvanie
3. Stres Stratený syn
4. Vzťahy Stáť za pravdou
5. Vina Hľadanie duchovného domova
6. Pozitívne myslenie Sila viery
7. Nádej proti depresii Rodeo hviezdy svietia pre Krista
8. Vytrvalosť a trpezlivosť Povolaný slúžiť
9. Vedomie vlastnej hodnoty Tvrdohlavý podnikateľ
10. Žiarlivosť Znovu živý (1)
11. Sloboda od závislostí Znovu živý (2)
12. Príroda ako zdroj zdravia Maják v temnote
13. Spoločenstvo s Ježišom Už nikdy viac sám

Misijné príbehy 4. štvrťrok 2010

Menej známe postavy Starej zmluvy
(4. štvrťrok 2010, formát DOC, cca 15kB)

    príbeh
1. Ako čítať biblické príbehy Samaritán na mori
2. Káleb – život v očakávaní Malá láskavosť
3. Anna – kto vlastne som? Dlhé hľadanie nádeje
4. Jonatán – skromný hrdina Zachraňujúca milosť (1)
5. Abigajil – ako sa nestať obeťou okolností Zachraňujúca milosť (2)
6. Uriáš – viera cudzinca Nový život
7. Ebjatár – kňaz Útek od diabla
8. Joáb – slaboch pri moci Povolaný
9. Ricpa – vplyv vernosti Boh na bojovom poli
10. Boží muž – poslušnosť nie je len jedna z možností Beznádejný prípad (1)
11. Vdova zo Sarepty – krok viery Beznádejný prípad (2)
12. Géchazi – nevyužitá životná šanca Neočakávaný vianočný dar
13. Báruch – píše, aj keď sa mu pod nohami rúca svet Pozvanie
Stránka 4 z 6« Prvá...23456