Trpieť s Kristom
(3. štvrťrok 2022, formát DOC)

    materiály pre učiteľov
1. Ľudské trápenie a Dobrý Pastier otázky doplnky
2. Prichádzajúce utrpenia otázky doplnky
3. Vtáčia klietka otázky doplnky
4. Tvár Zlatníka otázky doplnky
5. V ohni skúšky otázky doplnky
6. Zápasiť z celej sily otázky doplnky
7. Nezničiteľná nádej otázky doplnky
8. Vidieť Neviditeľného otázky doplnky
9. Život naplnený chválou otázky doplnky
10. Pokora a tichosť v skúškach otázky doplnky
11. Trpezlivosť v skúškach otázky doplnky
12. Zomrieť ako pšeničné zrnko otázky doplnky
13. Kristova skúška ohňom otázky doplnky