Úloha cirkvi v spoločnosti
(3. štvrťrok 2016, formát DOC, cca 15kB)

    materiály pre učiteľov
1. Obnova všetkých vecí otázky doplnky
2. Obnova múdrej vlády doplnky
3. Spravodlivosť a milosrdenstvo v Starej zmluve (1) doplnky
4. Spravodlivosť a milosrdenstvo v Starej zmluve (2) doplnky
5. Ježišov vplyv na spoločnosť doplnky
6. Ježiš sa stretáva s ľuďmi doplnky
7. Ježiš a dobro ľudí doplnky
8. Ježiš prejavoval súcit doplnky
9. Ježiš napĺňal potreby ľudí doplnky
10. Ježiš si získal dôveru ľudí doplnky
11. Ježiš vyzýva: Nasledujte ma doplnky
12. Služba v mestách na konci časov doplnky
13. Ako máme čakať? doplnky