Spasenie jedine z viery – List Rimanom
(4. štvrťrok 2017, formát PDF, DOC)    formát
  Úvod PDF DOC
  Záver, poznámky PDF DOC