Evanjelizácia a svedectvo
(2. štvrťrok 2012, formát PDF, cca 100kB)    formát
  Úvod PDF
  Záver, poznámky PDF