Jakubov list
(4. štvrťrok 2014)

V spolupráci s AWRstudio (HopeTV) sa podarilo pripraviť sériu televíznych zamyslení inšpirovaných lekciami sobotnej školy. Veríme, že jednotlivé diely budú pre vás inšpiráciou k tomu, aby ste si sami otvorili Bibliu a začítali sa do jej stránok.
NOVINKA
– možnosť zapnúť české TITULKY PRE NEPOČUJÚCICH


 

13. Věčné evangelium (MP4)

 

12. Modlitba, uzdravení a obnova (MP4)

 

11. Příprava na sklizeň (MP4)

 

10. Bohatí a chudí (MP4)

 

9. Zákonodárce a soud (MP4)

 

8. Pokorné přijetí nebeské moudrosti (MP4)

 

7. Jazyk pod kontrolou (MP4)

 

6. Víra a skutky (MP4)

 

5. Láska a zákon (MP4)

 

4. Buďte těmi, kdo činí slovo… (MP4)

 

3. Naše slabost a Kristova síla (MP4)

 

2. Víra (MP4)

 

1. Jakub – bratr Páně (MP4)