Služba núdznym
(3. štvrťrok 2019)

V spolupráci s HopeTV sa podarilo pripraviť sériu televíznych zamyslení inšpirovaných lekciami sobotnej školy. Veríme, že jednotlivé diely budú pre vás inšpiráciou k tomu, aby ste si sami otvorili Bibliu a začítali sa do jej stránok.
Možnosť zapnúť české TITULKY PRE NEPOČUJÚCICH.

13. Společenství služebníků

 

12. Milovat milosrdenství

 

11. Adventní naděje v praktickém životě

 

10. Život podle evangelia

 

9. Služba v novozákonní církvi

 

8. Jednomu z mých nepatrných bratří

 

7. Ježíš a lidé v nouzi

 

6. Uctívání Stvořitele

 

5. Volání proroků

 

4. Milost a spravedlnost v Žalmech a Příslovích

 

3. Sobota – den svobody

 

2. Plán pro lepší svět

 

1. Bůh a stvoření