Skutky apoštolov
(3. štvrťrok 2018)

V spolupráci s HopeTV sa podarilo pripraviť sériu televíznych zamyslení inšpirovaných lekciami sobotnej školy. Veríme, že jednotlivé diely budú pre vás inšpiráciou k tomu, aby ste si sami otvorili Bibliu a začítali sa do jej stránok.
Možnosť zapnúť české TITULKY PRE NEPOČUJÚCICH.

13. Cesta do Říma

 

12. Pavlovo uvěznění v Cesareji

 

11. Pavlovo uvěznění v Jeruzalémě

 

10. Třetí misijní cesta

 

9. Druhá misijní cesta

 

8. Koncil v Jeruzalémě

 

7. Pavlova první misijní cesta

 

6. Petrova služba

 

5. Pavlovo obrácení

 

4. Bůh vede svou církev

 

3. Život v rané církvi

 

2. Letnice

 

1. Budete mi svědky