Misionári
(3. štvrťrok 2015)

V spolupráci s AWRstudio (HopeTV) sa podarilo pripraviť sériu televíznych zamyslení inšpirovaných lekciami sobotnej školy. Veríme, že jednotlivé diely budú pre vás inšpiráciou k tomu, aby ste si sami otvorili Bibliu a začítali sa do jej stránok.
NOVINKA
– možnosť zapnúť české TITULKY PRE NEPOČUJÚCICH


 

13. Musí evangelium slyšet celý svět? (MP4)

 

12. Pavlova misie a poselství (MP4)

 

11. Pavlovo povolání (MP4)

 

10. Filip – kazatel evangelia (MP4)

 

9. Petr a zvěstování evangelia pohanům (MP4)

 

8. Misie, která překračuje hranice (MP4)

 

7. Ježíš – učitel misie (MP4)

 

6. Ester a Mordokaj (MP4)

 

5. Misionáři navzdory těžkým okolnostem (MP4)

 

4. Příběh proroka Jonáše (MP4)

 

3. Neobvyklý misionář (MP4)

 

2. Abraham – první misionář (MP4)

 

1. Bůh – největší misionář (MP4)