Listy o nádeji
(3. štvrťrok 2012)

V spolupráci s AWRstudio (HopeTV) sa podarilo pripraviť sériu televíznych zamyslení inšpirovaných lekciami sobotnej školy. Veríme, že jednotlivé diely budú pre vás inšpiráciou k tomu, aby ste si sami otvorili Bibliu a začítali sa do jej stránok.

 

13. Verná cirkev (MP4)

 

12. Antikrist (MP4)

 

11. Zasľúbenie prenasledovaným (MP4)

 

10. Život v cirkvi (MP4)

 

9. Posledné udalosti (MP4)

 

8. Mŕtvi v Kristovi (MP4)

 

7. Život v čistote a svätosti (MP4)

 

6. Skutoční priatelia (MP4)

 

5. Príklad apoštolov (MP4)

 

4. Radosť a vďačnosť (MP4)

 

3. Tesalonika v dobe apoštola Pavla (MP4)

 

2. Budovanie vzťahov (MP4)

 

1. Evanjelium prichádza do Tesaloniky (MP4)