Príprava na koniec
(2. štvrťrok 2018)

V spolupráci s HopeTV sa podarilo pripraviť sériu televíznych zamyslení inšpirovaných lekciami sobotnej školy. Veríme, že jednotlivé diely budú pre vás inšpiráciou k tomu, aby ste si sami otvorili Bibliu a začítali sa do jej stránok.
Možnosť zapnúť české TITULKY PRE NEPOČUJÚCICH.

13. Příchod našeho Pána Ježíše Krista

 

12. Babylon a Harmagedon

 

11. Boží pečeť, nebo znamení šelmy?

 

10. Novodobý Babylon

 

9. Podvod na konci času

 

8. Závěrečné volání k pokání

 

7. Očekávání Kristova návratu

 

6. Změna zákona

 

5. Kristus v nebeské svatyni

 

4. Věčné evangelium

 

3. Ježíš a kniha Zjevení

 

2. Daniel a doba konce

 

1. Vesmírný konflikt