Kristus a jeho zákon
(2. štvrťrok 2014)

V spolupráci s AWRstudio (HopeTV) sa podarilo pripraviť sériu televíznych zamyslení inšpirovaných lekciami sobotnej školy. Veríme, že jednotlivé diely budú pre vás inšpiráciou k tomu, aby ste si sami otvorili Bibliu a začítali sa do jej stránok.

 

13. Kristovo království a zákon (MP4)

 

12. Kristova církev a zákon (MP4)

 

11. Apoštolové a zákon (MP4)

 

10. Kristus, zákon a smlouvy (MP4)

 

9. Kristus, zákon a evagelium (MP4)

 

8. Kristův zákon (MP4)

 

7. Zákon a milost (MP4)

 

6. Kristova smrt a zákon (MP4)

 

5. Kristus a sobota (MP4)

 

4. Kristus a zákon v kázání na hoře (MP4)

 

3. Kristus a tradice (MP4)

 

2. Kristus a Mojžíšův zákon (MP4)

 

1. Zákony v Kristově době (MP4)